Zaloguj    
image
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Nazwa Beneficjenta: Powiat Ostrowski
Wartość dofinansowania: 3 883 339,10 zł
Na zakres rzeczowy projektu składają się:
- opracowanie studium wykonalności
- zakup sprzętu medycznego – angiografu
- promocja projektu – zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej
W ramach projektu w nowoczesny angiograf doposażony zostanie Oddział Kardiologiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację, który realizowany jest w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.