Zaloguj    
  
  
image
Gastrofiberoskopia

Od 2006 roku w ramach Oddziału Chirurgii Dziecięcej wykonujemy badania gastrofiberoskopowe u dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Badanie wykonywane są bezpłatnie dla osób ubezpieczonych w NFZ i posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Badania u dzieci i młodzieży przeprowadzone są bezboleśnie i bezstresowo ponieważ wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.

Wskazania do badania:

  • Bóle w nadbrzuszu, pieczenie i zgaga
  • Podejrzenie krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty świeżą krwią lub treścią o wyglądzie fusów od kawy lub smoliste, czyli luźne, czarne stolce)
  • Utrudnione lub bolesne połykanie
  • Niedokrwistość (anemia) o nieznanej przyczynie
  • Podejrzenie żylaków przełyku
  • Jakiekolwiek nieprawidłowości stwierdzone w badaniu kontrastowym górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Pobieranie materiału histopatologicznego z dwunastnicy u dzieci z podejrzeniem zespołu złego wchłaniania


Cel badania
Celem badania jest obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej przełyk, żołądek i dwunastnicę oraz ocena kształtu i czynności ruchowej tych narządów. Gastrofiberoskopia pozwala stwierdzić obecność owrzodzeń, guzów i deformacji w badanym odcinku przewodu pokarmowego, uwidacznia zmiany naczyniowe oraz miejsce czynnego czy niedawno przebytego krwawienia. Pobranie wycinków z nieprawidłowych okolic, które bada się następnie pod mikroskopem, umożliwia rozpoznanie choroby, co ma istotny wpływ na dalsze postępowanie. W przypadku czynnego krwawienia gastrofiberoskopia z jednoczesnym użyciem narzędzi umożliwia zatamowanie krwotoku. Przygotowanie
Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta (rodziców dziecka poniżej 16 roku życia) na zabieg. Badanie wykonywane jest bezboleśnie w ogólnym znieczuleniu przeprowadzanym przez specjalistę anestezjologa.
 

REJESTRACJA DO BADANIA GASTROSKOPOWEGO: aktualne skierowanie lekarskie na Oddział Chirurgii Dziecięcej termin można ustalić osobiście w Oddziale lub telefonicznie
Szpital Miejski im. T. Chałubińskiego Oddział Chirurgii Dziecięcej
ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. (62) 59 51 291
Kontakt: Pani Iwona Kiełtyka