Zaloguj    
  
image
SKARGI I WNIOSKI


Ma Pan/i prawo do składania skarg i wniosków do Dyrektora Szpitala, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Pacjenta w NFZ.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez zakład lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów, a także przestrzeganie praw pacjenta.
Uzyskanie należytej, pełnej odpowiedzi na zgłoszoną skargę lub wniosek następuje w terminie 30 dni, jeśli to niemożliwe, uzyskanie informacji o toku postępowania wyjaśniającego.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
lek. Dariusz Bierła
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. sekretariat 62 595 11 11

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
lek. Maciej Michalak
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 595 13 24

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu
Poznań, ul. Piekary 14/15 pok.301
Skargi i Wnioski przyjmowane są:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
tel. 61 850 60 75 ,   61 658 04 07,  61 658 04 51