Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KIEROWNIK:  dr n. med. WŁODZIMIERZ KOSTYRKA
tel. 62 5951251
Z-CA KIEROWNIKA:  lek.  ELŻBIETA STANGRET
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr IWONA SZYMANKIEWICZ

specjalistka.w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.


Informacja całodobowa pod numerem telefonu: 
62 5951251
62 5951363

e-mail anestostrow@gmail.com


ASYSTENCI:
1.    dr n. med. KAROL ROGACKI  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
2.    lek. med. WITOLD RYNIO  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii        
3.    lek. med. IZABELA KASZEWSKA  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
4.    lek. med. JOANNA LUKAS   – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
5.    lek. med. AGNIESZKA KWIECIŃSKA - w trakcie specjalizacji

6.    lek. med. PIOTR POLITOWSKI - w trakcie specjalizacji

LEKARZE DYŻURUJĄCY:

1.    lek. n. med. TAMARA SOKÓŁ  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii        
2.    lek. med. BARTOSZ BORKOWSKI - specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
3.    lek. med. MARTA FRALA - specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii


PIELĘGNIARKI:

1.    lic. MONIKA ALEKSANDROWICZ
2.    lic. HANNA DOPIERAŁA
3.    piel. IWONA DYC - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
4.    piel. ANNA GRAJA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
5.    mgr KINGA GÓRECKA
6.    mgr KRYSTYNA HEŁKA
7.    piel. MARZENA JANIAK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
8.    lic. KATARZYNA JASIŃSKA
9.    piel. ALINA KOKOT - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
10.    mgr DOROTA KRZYŚKA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
11.    piel. BARBARA MARCINIAK
12.    lic. MARLENA MĘCH
13.    lic. AGNIESZKA SKRZYPEK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
14.    piel. ALINA SMÓŁKA
15.    piel. DANUTA SOSIŃSKA
16.    lic. OKTAWIA PAWLAK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
17.    mgr IWONA TWARDY - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
18.    lic. ANETA WALCZAK-MAĆKOWIAK- specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
19.    lic. MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.

 

SEKRETARKI:   JOLANTA WŁAŚNIAK,  mgr ELIZA ROGACKA  

 

LOKALIZACJA:   parter, budynek główny szpitala

Ostrowski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał roku 1971 i był jednym z pierwszych terenowych oddziałów intensywnej terapii w Polsce. Obecnie, dzięki wysokim kwalifikacjom personelu, posiada akredytację i możliwość specjalizowania 5 osób w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz prowadzenia staży specjalizacyjnych dla lekarzy innych specjalności.
Oddział liczy 8 w pełni monitorowanych i zabezpieczonych aparaturą medyczną łóżek na których leczeni są pacjenci z ciężkimi schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi, chirurgicznymi i po urazach.
Lekarze i pielęgniarki oddziału zabezpieczają także od strony anestezjologicznej pracę 6 sal operacyjnych oraz gabinetów zabiegowych i diagnostycznych.