Zaloguj    
image
Pracownie

Rejestracja laboratorium
tel. 62 5951351

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonują następujące pracownie:

1. Analityki  Ogólnej
   kierownik mgr Renata Michalak
   tel. 62 5951652

Zakres badań:
• badanie ogólne moczu
• badanie moczu na obecność narkotyków
• dobowa zbiórka mocz
• liczba Adissa i Hamburgera
• kału na obecność HB ludzkiej
• kału na obecność resztek pokarmowy
• kału n a pasożyty
• płynu mózgowo rdzeniowego
• płynów z jam ciała
• analiza chemiczna złogów wydalonych drogami moczowymi
• badania immunologiczne:
 -  hormony tarczycy
 -  hormony płciowe
 -  markery nowotworowe
 -  markery sercowe
 -  diagnostyka anemii
 -  diagnostyka wirusologiczna
 -  toksoplazmoza
 -  białka ostrej faz


2. Pracownia Biochemii
   kierownik mgr Emilia Radziejewska
   tel. 62 5921354

Zakres badań:
• parametry gospodarki wodno-elektrolitowej
• węglowodanowej
• lipidowej
• białkowej
• enzymy
• białka ostrej fazy 
• toksyny


3. Pracownia hematologii podstawowej
   kierownik mgr Danuta Maleszka
   tel. 62 5951352

Zakres badań:
• morfologia krwi z rozmazem
• OB
• badanie szpiku kostnego
• podstawowe badania układu krzepnięcia
• podstawowe badania fibrynolizy(PT  APTT  Fibrynogen


 

4. Pracownia Bakteriologii                
   kierownik mgr Anna Pawlak
   tel. 62 5951355

Zakres badań:
• posiewy moczu i płynów z jam ciała
• posiew krwi
• wymazy

5. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   kierownik mgr Dorota Śpigiel
   tel. 625951332

Zakres badań:
• oznaczanie grup krwi układu ABO i RhD
• wykrywanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
• próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi
• kwalifikacja do podania immunoglobiny anty-RhD