Zaloguj    
  
  
image
Historia Oddziału Pediatrycznego

W okresie przedwojennym na terenie miasta Ostrowa Wlkp. i powiatu ostrowskiego nie istniało wyodrębnione lecznictwo dziecięce. Sytuacja zmieniła się z chwilą powstania Kolejowego Szpitala Dziecięcego w 1957 roku. W chwili powstania oddział liczył 30 łóżek, później ich ilość zwiększono do 70.
W Szpitalu Powiatowym, a później Miejskim w Ostrowie Wlkp. do 1966r. nie było Oddziału Pediatrycznego. Został on utworzony pod koniec 1966r. i posiadał 43 łóżka. Zaprzestał działalności  w marcu 1969r, gdyż obłożenie na obu współistniejących oddziałach pediatrycznych było niepełne.
W 1993 r. W Zespole Opieki Zdrowotnej reaktywowano oddział pediatryczny po nazwą Oddział Intensywnego Leczenia i Nadzoru Dzieci, który liczył 15 łóżek. Po siedmiu latach działalności, w 2000 r. OILiND zmienił nazwę na Oddział Pediatryczny i po zwiększeniu liczby łóżek do 30 objął opieką populację wieku rozwojowego miasta Ostrowa Wlkp. i powiatu ostrowskiego.
2001 r. to kolejny przełom w opiece pediatrycznej - został zlikwidowany Kolejowy Szpital Dziecięcy, a w jego miejsce powstał Oddział Przewlekle Chorych i Rehabilitacji Dzieci.