Zaloguj    
  
image
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż od dnia 01 marca 2011 roku, od godziny 18.00 świadczyć będzie usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Świadczenia będą udzielane codziennie od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.


Świadczenia opieki nocnej i świątecznej obejmują:

 • ambulatoryjną:
 • dolegliwości związane z chorobami przewlekłymi, np. napad astmy,
 • infekcje dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki i wymioty,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenie psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
 • wyjazdową pomoc lekarska
 • lekarską opiekę wyjazdową, dla osób, których zdrowie nie pozwala skorzystać z ambulatoryjnej pomocy lekarskiej.
 • pielęgniarską opiekę wyjazdową zapewniającą ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. iniekcje.

 

Ze świadczeń opieki całodobowej nie należy korzystać celem uzyskania:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki związane ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

 

Numer telefonu do ambulatorium i pomocy wyjazdowej:
62 595 13 00

 

Lokalizacja: Budynek Przychodni Specjalistycznej