Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY

 

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY ''A''

Kierownik Oddziału:

lek. Katarzyna Powąska – specjalista chorób wewnętrznych

 

 

p.o. Pielęgniarz Oddziałowy

mgr Sławomir Bartkowiak – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, epidemiologicznego, ratownik medyczny

 

Starsi asystenci:

lek. Beata Malik – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Maria Kopras – specjalista chorób wewnętrznych

 

Młodsi asystenci:

lek. Marta Banaszak – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Bladowska – Dekert – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Michał Ruszkowski – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Michał Synowiec – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Rehabilitant:

mgr Adam Perz

 

Pielęgniarki:

Maria Nowak – edukator w cukrzycy

Agnieszka Grabia

mgr Dorota Błaszczyk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Izabela Nowak

Sylwia Kusiciel – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Aldona Suska

Monika Orszulak

mgr Paulina Czaja

Regina Kempińska

mgr Aleksandra Woźniak

Jolanta Kozikowska

Katarzyna Szkolna

mgr Anna Donat – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

mgr Katarzyna Matczak

Weronika Tacik

mgr Iwona Bednarczyk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Kusicielek Daria

 

Opiekun medyczny:

Agnieszka Miądowicz

Monika Piekiełek

Paulina Hełka

Anna Młynikowska

Agnieszka Rybka

Arleta Żakowska – Ćwiklik

 

Sekretarka medyczna – Jolanta Marciniak

 

Telefony:

Kierownik: 62 595 12 37

Dyżurka lekarska: 62 595 12 38

Dyżurka pielęgniarska: 62 595 12 36

Sekretariat: 62 595 12 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY "B"

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Piotr Matyjaszczyk – specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, medycyny rodzinnej

 

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Karolina Kocińska specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego


Starsi asystenci:

lek. Mariusz Stoczkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Ewelina Lis – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy

lek. Daria Mazurkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


Młodsi asystenci:

lek. Waldemar Bakalarz – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Sójka – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Kaźmierczak – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Piotr Kurzawski – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Tomasz Tarchalski – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych (oddelegowanie)

lek. Monika Posch – Mielcarek – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych


Rehabilitant:

mgr Adam Perz


Pielęgniarki:

Renata Kaczmarek – pielęgniarka endoskopowa – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Aneta Wawrzyniak – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

lic. piel. Maria Wrona – w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego

mgr Krzysztofa Mazurkiewicz – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

mgr Wioletta Brodala – w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego

piel. dypl. Marlena Jastrzębska

piel. dypl. Monika Czarnojańczyk

piel. dypl. Małgorzata Woźniak – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Ewelina Borowicz

lic. piel. Katarzyna Szpruta

piel. dypl. Jolanta Kowalczyk

mgr Anna Szóstak - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
lic. piel. Daria Kłysz

 

Opiekun medyczny:

Jolanta Mądra

Daria Kwietniewska

Grażyna Łęcka

Mariola Dymalska

Maciej Zakroczymski

 

Sekretarka medyczna Karolina Szyszka


Telefony:

Kierownik: 62 595 12 23

Dyżurka lekarska: 62 595 12 22

Dyżurka pielęgniarska i sekretariat:

62 595 12 21

 

email: internab@szpital.osw.pl

 


Oddział Internistyczny ''A'' jest umiejscowiony na II piętrze głównego budynku szpitala. W roku 2016 przeszedł kompleksową modernizację, dzięki czemu zdecydowanie polepszył się standard dla naszych pacjentów.

Oddział posiada 28 łóżek w tym 5 łóżek wzmożonego nadzoru internistycznego. Na oddziale znajdują się 2,3,4 ,5 łóżkowe sale chorych z dostępem do węzła sanitarnego.
 

Oddział Internistyczny "B" umiejscowiony jest na II piętrze głównego budynku szpitala. Liczba łóżek 32, w tym 4 łóżka wzmożonego nadzoru internistycznego. Dla chorych są do dyspozycji sale 2, 3, 4 i 5 osobowe. W najbliższym czasie oddział zostanie poddany generalnemu remontowi, co niewątpliwie wpłynie na poprawę warunków pobytu pacjentów.

 


 

Zadania i działalność oddziałów:

 


Oddział Internistyczny w Ostrowie Wielkopolskim udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ostrodyżurowym, ze wskazań pilnych oraz planowych w całym zakresie chorób wewnętrznych.


W Oddziałach pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów chorób wewnętrznych, z których część posiada dodatkowe specjalizacje (hipertensjologia, diabetologia, medycyna pracy) oraz zespół pielęgniarek, z których część również posiada dodatkowe kwalifikacje (specjalizacje i kursy kwalifikacyjne). 

W Oddziałach prowadzona jest diagnostyka i leczenie szczególnie w zakresie:

 

 

- chorób układu krążenia (diagnostyka i leczenie nieinwazyjne, Oddział Internistyczny "B" - ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego i jego powikłań)

 

 

- chorób układu pokarmowego z diagnostyką endoskopową

 

 

- chorób układu oddechowego (diagnostyka i leczenie nieinwazyjne)

 

 

- chorób układu krwiotwórczego (dodatkowo oddział posiada umowę ze Szpitalem MSWiA w Poznaniu w zakresie konsultacji hematologicznych oraz uzupełniającej diagnostyki hematologicznej)

 

 

- chorób układu moczowego (współpraca ze stacją dializ pozaustrojowych)

 

 

- chorób reumatologicznych

 

 

- chorób układu wewnątrzwydzielniczego – diagnostyka hormonalna oraz obrazowa, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy (specjalista diabetolog, edukacja w cukrzycy)

 

 

- diagnostyki onkologicznej

 

 

- innych schorzeń z szeroko pojętej dziedziny chorób wewnętrznych

 


 

Ponadto lekarze oddziałów konsultują w zakresie chorób wewnętrznych pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chirurgicznego, Neurologicznego, Ginekologiczno – Położniczego oraz innych oddziałów szpitalnych.

 


 

Przy diagnozowaniu i leczeniu wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym aparatura do badań obrazowych Zakładu Radiodiagnostyki (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz najnowszej generacji ultrasonograf).

 


 

Ponadto Oddziały ściśle współpracują z pracownią endoskopową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie gastroskopii i kolonoskopii, łącznie z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych. W pracowni wykonywane są również małe i średnie zabiegi endoskopowe takie jak usuwanie polipów, tamowanie krwawień, zakładanie PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia).

 


 

Oddziały współpracują również ze znajdującą się w nowym budynku Przychodni Specjalistycznych Stacją Dializ Pozaustrojowych, zapewniając pacjentom leczenie nerkozastępcze oraz konsultacje nefrologiczne. Jednocześnie w Oddziałach prowadzeni są pacjenci przygotowywani do dializ oraz rozpoczynający leczenie metodą dializ otrzewnowych.

 


 

W ramach współpracy Oddziały utrzymują kontakty z klinikami Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie oraz innych miastach akademickich.

 


 

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach.W miesiącach letnich odbnywają się również studenckie praktyki wakacyjne, zarówno lekarskie jak i pielęgniarskie.

 


Informacje dla pacjentów i rodzin pacjentów:

Przyjęcia nagłe odbywają się zgodnie z ogólnoprzyjętymi procedurami.

 

 


Przyjęcia planowe w celach hospitalizacji i diagnostyki odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia z Kierownikiem Oddziału lub wyznaczonym lekarzem specjalistą oddziału.

 


Uzgadnianie terminów przyjęć

do Oddziału Internistycznego ''A'' odbywa się w czwartki o godz 12:00 w gabinecie lekarskim przy Pracowni Endoskopowej.


 

do Oddziału Internistycznego "B" odbywa się we wtorki o godz. 12:00 w gabinecie lekarskim przy Pracowni Endoskopowej.

 

 


W celu wyznaczenia planowego terminu pacjent musi posiadać:
-
skierowanie do szpitala zawierające rozpoznanie uzasadniające konieczność hospitalizacji
-
wyniki badań potwierdzających wstępne rozpoznanie (badania biochemiczne, badania obrazowe, konsultacje specjalistyczne)
-
dokumentację dotychczasowego leczenia, w tym karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje o stosowanych lekach oraz wyniki innych dostępnych badań.

Pacjenci przebywający w Oddziale Internistycznym powinni zostać wyposażeni w:

 

 

- piżamę/koszulę nocną (uprasza się o dodatkowy komplet na zmianę)

 

- podstawowe środki czystości (myjka, mydło, ręcznik)

- sztućce, kubek

 

Personel oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pacjenta.

 

 

Pacjenci proszeni są o nieopuszczanie oddziału bez uzgodnienia z personelem.

 

 

Informacje:

Oddział A:

Informacje na temat stanu zdrowia pacjenta są udzielane telefonicznie w dni robocze przez lekarzy prowadzących w godz. 12:00-14:00.

 

Oddział B:

Informacje na temat stanu zdrowia pacjenta są udzielane w świetlicy Oddziału. W przypadku nieobecności lekarza prowadzącego informacji udziela Kierownik Oddziału w swoim gabinecie. W sytuacjach nagłych informacje można uzyskać od lekarza aktualnie opiekującego się pacjentem lub lekarza dyżurnego.

 

 

Informacji na temat stanu pacjenta udziela się tylko osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta lub jemu samemu.
Nie udziela się informacji telefonicznie.

 

 

Odbiór wyników badań histopatologicznych – wyniki można odbierać w sekretariatach Oddziałów. Proponujemy wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne.

 


Wypisy chorych odbywają się po godzinie 12:00

 


Odwiedziny:

Oddział A:

Zalecane godziny odwiedzin pacjentów to czas od godz. 15:00 – 18:00. Uprasza się o przestrzeganie godzin odwiedzin – pozwoli to na prawidłowe funkcjonowanie oddziału.

 

Oddział B:

Zalecane godziny odwiedzin pacjentów to czas od godz. 12:00 – 18:00. Uprasza się o przestrzeganie godzin odwiedzin – pozwoli to na prawidłowe funkcjonowanie oddziału.

 

 

W przypadku pacjentów w ciężkim stanie, którzy życzą sobie stałej opieki osoby bliskiej może pozostawać przy chorym tylko jedna osoba, za zgodą Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.

  

Osoby odwiedzające prosimy o uszanowanie prawa do godnego leczenia oraz spokoju i wypoczynku innych chorych.