Zaloguj    
  
image
SCHEMAT SZPITALA

 

 

LEGENDA

 

Oddziały
1.    Oddział Internistyczny
2.    Oddział Kardiologiczny
       •    Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
3.    Oddział Chirurgii Ogólnej
4.    Oddział Ginekologiczno – Położniczy
5.    Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,

       Pododdział Leczenia Oparzeń - Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń

       Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
6.    Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
7.    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8.    Oddział Pediatryczny
9.    Oddział Neurologiczny
        •    Pododdział Udarowy
10.    Oddział Laryngologiczny
11.    Oddział Neonatologiczny im. WOŚP
12.   Oddział Psychiatryczny Ogólny
13.    Szpitalny Oddział Ratunkowy
14.    Przychodnie Specjalistyczne z poradniami
         •    Poradnia Neurologiczna
         •    Poradnia Kardiologiczna
         •    Poradnia Reumatologiczna
         •    Poradnia Chirurgii Onkologicznej
         •    Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
         •    Poradnia Chirurgiczna
         •    Poradnia Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
         •    Poradnia Urologiczna
         •    Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
         •    Poradnia Neonatologiczna
         •    Poradnia Chirurgii Naczyniowej
         •    Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
         •    Poradnia Rehabilitacyjna

         •    Poradnia Onkologiczna

         •    Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej

         •    Poradnia Konsultacyjno-Ortopedyczna


15.    Szkoła Rodzenia

Komórki Pomocnicze
16.    Apteka Szpitalna
17.    Blok Operacyjny
18.    Centralna Sterylizacja
19.    Pracownie Rentgenodiagnostyki
20.    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
21.    Zakład Medycyn Pracy
22.    Zakład Rehabilitacji Leczniczej
23.    Zakład Patomorfologii
24. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

Oddziały przy ul. 3-go Maja
Oddział Geriatryczny
Oddział medycyny Paliatywnej
Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
Oddział Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży