Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ im. Jana Pawła II

Kierownik: dr n. med. Marek Widenka - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej  i geriatrii

p.o Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Wabnic - specjalista pielęgniarstwa internistycznego, w trakcie specjalizacji z opieki paliatywnej i epidemiologicznej.


Telefon: 62 5915988

Lokalizacja:  budynek przy ulicy 3 Maja 35 w Ostrowie Wielkopolskim

Asystenci:
lek. Beata Dziąba - w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

lek. Marta Banaszak - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

dr n. med. Adam Domke - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

 

Sekretarka Medyczna: mgr Aldona Wronka

 

Pielęgniarki:
W Oddziale Medycyny Paliatywnej zatrudnionych jest 11 pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami u schyłku życia

 

W Oddziale zatrudnieni są również:

mgr Magdalena Lis - fizjoterapeuta

mgr  Katarzyna Banasiak - psycholog

Katarzyna Wojcieszak - opiekun medyczny

Bogumiła Jankowska - opiekun medyczny

 

Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów) oraz poprawa jakości życia tych chorych. W ramach pobytu w Oddziale realizowane są też procedury żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz kompleksowego leczenia odleżyn.

Posługa chorym i ich bliskim nie ogranicza się tylko do aspektów medycznych. Całościowa opieka realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół obejmujący: lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, kapelana i ew. wolontariuszy.

Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim choroby nowotworowe (C00-D48), ale również choroba AIDS (B20-B24), układowe choroby zanikowe układu nerwowego (G10-G13), następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (G09), stwardnienie rozsiane (G35), niewydolności układu oddechowego (J96), kardiomiopatie (I42-I43), owrzodzenia odleżynowe (L89).

Oddział Paliatywny dysponuje 15 łóżkami. Dla pacjentów Oddziału Paliatywnego pomoc i opieka świadczone są bezpłatnie.

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie skierowania do Oddziału Medycyny Paliatywnej dotyczącego jednego z w/w schorzeń oraz dokumentacji potwierdzającej odpowiednie rozpoznanie kwalifikujące do opieki paliatywnej.

Kwalifikacji z wyznaczeniem terminu przyjęcia dokonuje lekarz Oddziału na podstawie rozmowy z chorym/opiekunem, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją lub po rozmowie z lekarzem innych jednostek szpitalnych, gdzie pacjent aktualnie przebywa.