Zaloguj    
image
Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych przed przyjęciem do Szpitala

 

 

Chirurg dziecięcy wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia operacyjnego. Najczęściej odbywa się to w Poradni Chirurgii Dziecięcej. Po wstępnej kwalifikacji, rodzice / opiekunowie prawni dziecka kontaktują się osobiście bądź telefonicznie z sekretariatem Oddziału Chirurgii Dziecięcej i ustalają termin przyjęcia do szpitala. W przypadku niektórych, planowych zabiegów operacyjnych rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem pojawiają się do godz. 10:00 w szpitalu, jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Przy niektórych i mniej obciążających zabiegach możliwe jest przyjęcie do szpitala w dniu zabiegu operacyjnego. Musi być to jednak uzgodnione z chirurgiem. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych, przygotowaniem pacjenta do zabiegu i znieczulenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż w przeddzień znieczulenia.

Badanie pacjentów przez anestezjologa odbywa się w dniu przyjęcia do szpitala (gdy zabieg jest planowany na następny dzień) lub kilka dni (do tygodnia) przed przyjęciem do szpitala (mniej obciążające zabiegi). Badanie dzieci przez anestezjologa odbywa się w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą ew. aktualne wyniki badań laboratoryjnych, dokumentację medyczną z dotychczasowych pobytów w szpitalu, zaświadczenia od lekarzy specjalistów (jeśli takowe są). Ułatwi to lekarzowi anestezjologowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia.

Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta. Całkowity czas pobytu w szpitalu przy braku powikłań wynosi tylko 1 lub 2 doby (1 lub 2 noce spędzone w szpitalu), często trwa tylko kilka godzin, ale czasem musi zostać wydłużony.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezbędne dokumenty

 

Planując wizytę w Szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: - skierowania do szpitala, - książeczki zdrowia dziecka, - nr PESEL dziecka, - pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka (jeśli takowa jest), - aktualnych wyników badań (jeśli takowe były zlecone), - wypełnionej ankiety anestezjologicznej (gdy takowa została Państwu wcześniej wydana) i wypełnionej świadomej zgodny na wykonanie procedury chirurgicznej.

Przyjęcie do Szpitala

 

Przyjęcie do szpitala Przyjęcie dziecka do szpitala rozpoczyna się w Izbie Przyjęć usytuowanej przed Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. W trakcie procedury przyjmowania dziecka rodzice są informowani przez chirurga o szczegółach dotyczących choroby dziecka, proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednimi dokumentami. Szczególną wagę przywiązujemy do dokładnego poinformowania rodziców i starszych dzieci o planowanym postępowaniu. Zależy nam, by przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i ich dzieci uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Personel Oddziału zapozna nowo przyjęte dziecko i rodziców z topografią Oddziału i zasadami pobytu rodziców przy dziecku. Udzieli ponadto niezbędnych informacji oraz chętnie odpowie na pytania i wątpliwości dotyczące pobytu. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej dziecko i jego rodzice mogą liczyć na ciepłe i profesjonalne przyjęcie.

 

 

Przyjęcie do szpitala w dniu zabiegu wymagającego znieczulenia –

tzw. „chirurgia 1-dniowa”

 

W niektórych przypadkach, po uzgodnieniu z lekarzem chirurgiem, możliwe jest zgłoszenie się z dzieckiem do szpitala w dniu planowanego zabiegu. Zwykle dotyczy to niewielkich zabiegów, takich jak np.: operacja przepukliny pachwinowej i pępkowej, wodniaka jądra, stulejki, wnętrostwa, usunięcia niektórych zespoleń kości, badań diagnostycznych i in. W takich przypadkach możliwe jest w pełni bezpieczne przyjęcie, zoperowanie i wypisanie dziecka tego samego dnia do domu. Wymaga to jednak odpowiedniego zaplanowania, przygotowania i współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych. Decyzje co do możliwości takiego postępowania podejmują chirurdzy naszego Oddziału. Oni też określają termin przyjęcia do zabiegu oraz udzielają stosownej informacji i pomocy. Przed przyjęciem do szpitala należy wykonać zalecone przez chirurga ewentualne badania laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie. W Poradni chirurg przekaże Państwu ulotkę „Julka w szpitalu”. W ulotce zawarte są informacje dla dziecka i Państwa na temat znieczulenia i postępowania w okresie okołooperacyjnym. Otrzymacie też Państwo przedoperacyjną ankietę anestezjologiczną i zgodę na zabieg operacyjny. W domu prosimy je przeczytać i wypełnić. W bezpośrednim okresie przedoperacyjnym (do tygodnia przed operacją) dziecko musi być zbadane i zakwalifikowane przez anestezjologa do znieczulenia. Badania takich dzieci anestezjolog wykonuje we wtorki i czwartki w godzinach 12:00 - 14:00 na terenie Izby Przyjęć Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. W razie ewentualnych pytań odnośnie znieczulenia, terminu badania przez anestezjologa prosimy o kontakt z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci telefon (62)595 12 94 lub (62)595 12 91 . W dniu operacji dziecko zgłasza się około godziny 7:00 rano w Izbie Przyjęć przy Oddziale Chirurgii Dziecięcej. Musi być koniecznie na czczo (nie może jeść, pić i żuć gumy od godz. 3:00 rano). Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa dziecka w trakcie znieczulenia!!!

 

Odwiedziny w Oddziale

 

Dziecku przy przyjęciu musi towarzyszyć prawny opiekun (najczęściej jedno z Rodziców), który powinien wyrazić świadomą zgodę na wykonanie określonego zabiegu w znieczuleniu.

Bardzo prosimy, by w Oddziale z dzieckiem przebywało tylko jedno z Rodziców/Opiekunów - pozwoli to na utrzymanie porządku i umożliwi bezpieczne leczenie dzieci. Odwiedziny Jedno z Rodziców może stale opiekować się dzieckiem. Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. Ograniczona przestrzeń Oddziału oraz charakter leczonych chorób nie pozwalają na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej, niż jednej osoby. Wszystkim dzieciom (chorym i operowanym tym bardziej!) potrzebna jest intymność, cisza, spokój, warunki do nauki. Kiedy zamierzają Państwo (Rodzice) odwiedzić dziecko w dwie osoby, prosimy o wchodzenie do Oddziału pojedynczo (na zmianę). Odporność dzieci przebywających w Oddziale jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Oddziału stanowi dodatkowe i duże zagrożenie dla leczonych dzieci. Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej.

 

 

 

 

Wypis z Oddziału

 

Wypis dziecka W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące diety i aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Proces rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych zwykle przebiega szybciej, niż u dorosłych. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek, oraz czy są podpisane.

 

Porządek w Oddziale

 

Zajmując się swoim dzieckiem nie zapominajcie Państwo o potrzebach innych małych pacjentów i dostosujcie swoje zachowanie do panujących warunków. Szczególnie istotne jest, by starannie zapoznali się Państwo z regulaminem Szpitala i Oddziału oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego. Będzie to dla nas i Waszych dzieci bezcenna pomoc. Oddział chirurgiczny jest miejscem szczególnym i wymaga szczególnej czystości, porządku i dyscypliny od pracowników, pacjentów i ich rodziców. Jest to niezbędne np. po to, by rany goiły się szybko i bez powikłań. Dlatego jest bardzo ważne, by odwiedziny chorych ograniczyć do minimum. Jeśli nie jest to niezbędnie konieczne (jak np. wtedy, kiedy rodzice – prawni opiekunowie przebywają za granicą), nie przewidujemy odwiedzin innych osób (koleżanek, wujków, dziadków itp.) Każda dodatkowa wizyta to zwiększone ryzyko dla wszystkich pacjentów. Prosimy Państwa o dostosowanie swojego zachowania do potrzeb własnego dziecka oraz innych chorych dzieci, które znajdują się w Oddziale. Prosimy, aby w czasie odwiedzin nie wchodzić do sal innych pacjentów. Pamiętajmy, że obecność różnych osób może być bardzo krępująca dla innych pacjentów, zwłaszcza starszych dziewczynek. Bez zgody personelu nie należy wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w pobliżu czułego sprzętu medycznego (aby nie zakłócać jego pracy), gdy przeszkadza to innym chorym lub zakłóca pracę personelu. Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie. Termin wyznaczonego zabiegu w Oddziale Chirurgii Dziecięcej można zmienić telefonicznie w godzinach od 7.00. - 14.30. Prosimy wówczas kontaktować się Sekretariatem Oddziału (62-595 12 91).