Zaloguj    
  
image
PORADNIA GERIATRYCZNA

 

Poradnia Geriatryczna. Zlokalizowana jest w budynku przy ulicy 3 Maja 35 przy Oddziale Geriatrycznym ( pierwsze piętro, wejście od ulicy Wrocławskiej ,wjazd windą lub wejście schodami).

Wizyta w Poradni Geriatrycznej odbywa się w ramach umowy z NFZ, wymaga skierowania Lekarza Rodzinnego (POZ), lekarza specjalisty (AOS) lub skierowania wydanego przez lekarza innego Oddziału, na którym pacjent był ostatnio hospitalizowany.

Zapisy do Poradni : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek ( 7.00-14.00) środy (12.00-19.00) pod nr telefonu 62 591 58 90 lub osobiście.

Podczas wizyty w poradni pacjent powinien posiadać dokumentację medyczną :

·        karty informacyjne dotychczasowych hospitalizacji

·        ewentualne posiadane konsultacje innych specjalistów

·           spis wszystkich przyjmowanych obecnie leków ( również bez recepty )

·        ewentualne wyniki ostatnich wykonanych badań laboratoryjnych lub obrazowych

Jeżeli to możliwe wskazana jest obecność z pacjentem opiekuna ( członka rodziny lub innej opiekującej się osoby)

Zakres udzielanych świadczeń :

·        ocena funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci i nastroju

·        rozpoczęcie i kontynuacja leczenia zespołów otępiennych

·           ocena sprawności funkcjonalnej pacjenta

·        postępowanie w problemach związanych z wielolekowością ( geriatryczne zespoły jatrogenne)

·        rozpoznanie i leczenie innych schorzeń internistycznych u osób w wieku podeszłym

·        kwalifikacje do leczenia stacjonarnego w Oddziale Geriatrycznym lub innych oddziałach ( w zależności od wskazań)

·           edukację rodziny /opiekunów