Zaloguj    
  
  
image
Informacje dla pacjnetów ZLR
  1. Wymagane dokumenty do rejestracji na zabiegi w ramach NFZ:
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz specjalista lub lekarz POZ) jest podstawą realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane przez ubezpieczonego w zakładzie rehabilitacji / fizjoterapii w terminie 30 dni od daty jego wystawienia.
     
  • Dowód osobisty
     

    2.    Zabiegi płatne nie wymagają skierowania.