Zaloguj    
  
image
PORADNIA NEONATOLOGICZNA

W poradni przyjmują:
dr nauk med. K. Bierła I stopień pediatrii, II stopień neonatologii
lek. K. Tuzel I stopień pediatrii, II stopień neonatologii
lek. K. Misiak I stopień pediatrii, II stopień neonatologii

Rejestracja
625951381


Poradnia neonatologiczna zajmuje się opieką i oceną rozwoju dziecka w wieku od 0 - 1 lat z ryzyka okołoporodowego oraz opieką nad dzieckiem od 0 – 3 lat tylko z takimi rozpoznaniami jak:

 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
 • skrajne wcześniactwo
 • inne przypadki wcześniactwa wraz z chorobami towarzyszącymi
 • zamartwica urodzeniowa
 • zespół zaburzeń oddychania noworodka
 • dysplazja oskrzelowo – płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
 • śródczaszkowy, nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
 • martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
 • okołoporodowa perforacja jelit
 • inne zaburzenia mózgowe noworodka
 • drożny przewód tętniczy
 • mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej


Do poradni wymagane jest skierowanie.
Przyjęcia po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.
Wymagane dokumenty: książeczka zdrowia dziecka oraz dokument potwietdzający tożsamość matki i dziecka do 3 roku życia.