Zaloguj    
  
image
POBYT W ODDZIALE


Rozkład dnia w oddziale

Przed śniadaniem odbywa się pomiar temperatury, ciśnienia, tętna i pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, np. krwi, moczu.
Każdy chory przed śniadaniem powinien dokonać toalety porannej sam lub z pomocą pielęgniarki gdy stan zdrowia tego wymaga (jest pacjentem leżącym).
Osoby chodzące korzystają z umywalek znajdujących się na sali lub z łazienki oddziału.
Wizyty lekarskie na oddziale odbywają się między godz. 8.00 a 12.00. W tym też czasie wykonywane są zabiegi zlecone w czasie wizyty.
W porze obchodów lekarskich oraz w porach dokonywania zabiegów chory zobowiązany jest przebywać w swojej sali.
Każdy chory zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń lekarzy i pielęgniarek oddziału, na którym przebywa.
Chorym nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez porozumienia z lekarzem leczącym lub dyżurnym.
Jeśli chory chce zmienić łóżko na sali, powinien zwrócić się w tej sprawie do pielęgniarki oddziałowej (rano) lub pielęgniarki odcinkowej (po południu), która w miarę możliwości dokona zmiany.
Choremu wolno przebywać w sali chorych oraz pomieszczeniach dla ogółu pacjentów. Wchodzenie do innych sali lub pomieszczeń dopuszczalne jest tylko za zgodą pielęgniarki.
Chorzy nie powinni przebywać w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych.
Nie powinno się zakłócać spokoju innym chorym przez niestosowne zachowanie, w nocy nie zakłócać innym spoczynku.
Chorzy powinni przestrzegać godzin wyznaczonych na spożycie posiłków.


Odwiedziny
Może Pan/i przyjmować odwiedzające osoby, codziennie w zalecanych godzinach, tj. od 14.00 do 18.00.
W czasie odwiedzin zobowiązany jest Pan/i dbać aby osoby odwiedzające swoim zachowaniem nie zakłócały ciszy i porządku szpitalnego. Prosimy o takie zorganizowanie odwiedzin, aby równocześnie nie uczestniczyło w nich więcej niż dwie osoby.
Osoby odwiedzające chorych w salach nie powinny siadać na łóżkach. Mają do dyspozycji krzesła lub taborety na sali. Jeśli może Pan/i chodzić to proponujemy przyjęcie odwiedzających w świetlicy oddziału.
Osoby odwiedzające prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni Szpitala, która znajduje się w holu głównym – na parterze. Szatnia jest czynna codziennie w okresie od listopada do końca marca w godzinach od 11.00 do 18.00.

Udzielanie informacji
Każdy chory przebywający w szpitalu ma prawo uzyskać pełne informacje o swoim stanie zdrowia. W wyjątkowych przypadkach może nastąpić nieudzielanie informacji np. uzasadnionych przeciwwskazaniem medycznym. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. na każdym oddziale wyznaczone są terminy, w których może Pan/i uzyskać informacje od ordynatora i lekarza prowadzącego łącznie, z zachowaniem Pana/i prawa do prywatności tej informacji.

 • Oddział Internistyczny odc. A  - od 12.00-14.00 (telefonicznie)
 • Oddział Internistyczny odc. B  - od 13.00
 • Oddział Kardiologiczny - od 13.00
 • Oddział Chirurgii Ogólnej – poniedziałek, środa, piątek od godz. 13.30
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - od 10.30
 • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - od 13.00 do 14.00
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - od 12.00 do 14.00
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - całodobowo
 • Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci - od 10.00 do 13.00
 • Oddział Neurologiczny - od 12.00
 • Oddział Psychiatryczny Ogólny - od 12.00 do 13.00
 • Oddział Laryngologiczny - od 10.00 do 12.00
 • Oddział Pediatryczny - od 12.00 do 13.00
 • Oddział Neonatologiczny - od 11.00 do 12.00
 • Oddział Geriatryczny - od 13.00 do 14.00
 • Oddział Medycyny Paliatywnej – od 7.35 do 14.35                                                                   
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy - całodobowo