Zaloguj    
  
image
O NAS

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

 • Status prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Podmiot tworzący:   Powiat Ostrowski
 • Data rozpoczęcia działalności:  23 kwietnia 1966 r.
 • Placówka jest jedynym obiektem szpitalnym na terenie Powiatu Ostrowskiego.
 •  Szpital świadczy usługi zdrowotne w zakresie : chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, położnictwa i ginekologii, patologii noworodka, pediatrii, neurologii, laryngologii, intensywnej terapii, geriatrii, opieki paliatywnej, rehabilitacji dziecięcej, psychiatrii.


Struktura organizacyjna

 

Rok 2021

 • Liczba hospitalizowanych pacjentów: 24.224 osób oraz 376 osób w ramach Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży

 • SOR ogółem liczba leczonych z ruchem chorych: 16.286 osób

 • Przychodnia Specjalistyczna: 41.794 osoby

 • Zakład Rehabilitacji: 94.933 świadczeń

 • NIŚWOL: 17.274 osoby

 • Pracownie Rentgenodiagnostyki: 42.377 osób

 • Liczba porodów: 1.887

 

Przy Szpitalu funkcjonuje lądowisko dla helikopterów. Lądowisko przystosowane jest do przeprowadzania działań ratowniczych przez 24 godziny na dobę przy różnych warunkach pogodowych.
W 2012 roku utworzono Pododdział Leczenia Oparzeń u Dzieci, działający w ramach Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej -   jeden z trzech ośrodków w Polsce leczących dzieci z ciężkimi i skrajnie ciężkimi oparzeniami.
 Utworzono  całodobową Pracownię Hemodynamiki leczącą pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Na bazie Oddziału Neurologii utworzono  16 łóżkowy Pododdział Udarowy leczący pacjentów ze świeżymi udarami mózgu wg najnowszych standardów medycznych.
 Oddział Neonatologiczny uzyskał III stopień referencyjności. Jest to drugi po Klinice Neonatologii w Poznaniu ośrodek leczący dzieci ze skrajnie niską masą urodzeniową ciała. Przy Oddziale działa specjalistyczna karetka transportowa typu „N”, służąca do transportu noworodków wymagających intensywnej terapii do ośrodków wysokospecjalistycznych.
Od 15 marca 2016 roku w strukturach ostrowskiego szpitala działa 2 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci, który obok dwóch ośrodków akademickich w Poznaniu jest jedynym tego typu oddziałem w Wielkopolsce.