Zaloguj    
  
image
Zakup ambulansów sanitarnych

Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Wartość projektu: 1 415 986,56 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:1 038 889,59 PLN


Założenia projektu

Zakres projektu objął zakup 3  ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.  

Kluczowym aspektem realizacji projektu było skrócenie czasu dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, co w niektórych przypadkach może decydować o życiu pacjenta.
Zakupione w wyniku realizacji projektu karetki wyposażone zostały w kompletny sprzęt do ratowania życia, co pozwala szybko reagować wyjazdowym zespołom medycznym w sytuacjach, gdy niezbędna jest natychmiastowa pomoc. Nowoczesny sprzęt  poprawił jakość możliwości diagnostycznych zespołów wyjazdowych, co w wielu przypadkach umożliwia postawienie diagnozy jeszcze przed dotarciem do szpitala i wykonaniem dodatkowych badań.
Realizacja projektu znacząco wpływa na poprawę dostępności infrastruktury ochrony zdrowia, poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia społeczeństwa w regionie, ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych  i skutków urazów powstałych w wyniku wypadków i nagłych zachorowań w myśl zasady tzw. „złotej godziny”.

 

                                  

  
image
Zakup ambulansów sanitarnych - galeria