Zaloguj    
  
image
PRACOWNIA CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

Wykonuje ocenę cytologiczną wymazów ginekologicznych
 - w tzw. systemie Bethesda (TBS) – metoda nowoczesna
 - oraz w pięciostopniowej skali wg Papanicolau.

Odbiór wyników.
 - do 7 – go dnia od otrzymania materiału do badań
 - zlecenie „cito” do 3-go dnia

Czynna od poniedziałku do piątku
8:00 – 13:00