Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Kierownik Oddziału :
dr n. med. Marek Widenka - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. lic. Monika Długiewicz – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

 

Asystenci:
lek. Katarzyna Szczepaniak- internista, specjalista medycyny rodzinnej i geriatrii
lek. Jakub Sikorski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
lek. Michał Ponitka – internista, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista geriatrii

dr n. med. Karolina Domke - specjalista medycyny rodzinnej w trakcie specjalizacji z geriatrii

 

Sekretarka Medyczna: Dorota Szymczak

Kontakt:  tel  62 591 54 44

Lokalizacja:  budynek przy ulicy  3 Maja 35, I piętro

Pielęgniarki:
W Oddziale Geriatrycznym zatrudnionych jest 15 pielęgniarek o dużym doświadczeniu w pracy z osobami w wieku podeszłym.

W Oddziale zatrudnieni są również:
mgr Magdalena Lis - fizjoterapeuta
mgr Beata Warchulska-Bartkowiak - fizjoterapeuta
mgr  Katarzyna Banasiak – psycholog
Alina Łępa – opiekun medyczny
Izabela Grzesiak – opiekun medyczny

 

Historia Oddziału:

Oddział Geriatryczny rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Jest jedynym dotychczas działającym Oddziałem Geriatrycznym w Południowej Wielkopolsce.

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 2013r Oddział wzbogacił się w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt, wspomagający diagnostykę i leczenie chorych, ich rehabilitację, pielęgnację oraz poprawiający komfort pobytu chorych w szpitalu.
Od końca 2018r przy Oddziale Geriatrycznym działa Poradnia Geriatryczna.

Od 2019r Oddział Geriatryczny uzyskał akredytację do kształcenia specjalistycznego w zakresie geriatrii.

Charakterystyka Oddziału:

Oddział Geriatryczny sprawuje całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 60 r.ż. ze schorzeniami ostrymi, jak i przewlekłymi, które uległy zaostrzeniu. W ramach Oddziału hospitalizowani są również pacjenci wymagający diagnostyki istotnych objawów, zwłaszcza w sytuacji niemożności przeprowadzenie badań w ramach opieki ambulatoryjnej.
Celem pobytu w Oddziale jest przywrócenie stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzeń - podniesienie jej stanu funkcjonalno-czynnościowego na wyższy poziom. Istotne znaczenie ma analiza przyjmowanych leków, pod względem możliwej nadmiernej ich ilości i możliwych wzajemnych interakcji. Wszyscy pacjenci w ramach pobytu poddani są całościowej ocenie geriatrycznej, obejmującej ocenę podstawowych i zaawansowanych czynności życiowych, ryzyka odleżyn, stopnia odżywienia, zaburzeń chodu i równowagi, zaburzeń funkcji zwieraczy, funkcji poznawczych i możliwych zaburzeń depresyjno-lękowych. Podczas pobytu pacjenci są oceniani również pod kontem doboru sprzętu pomocniczego. Pełnimy również funkcje edukacyjne dla rodzin lub innych opiekunów prawnych w zakresie opieki i sprawowania nadzoru nad leczeniem, możliwości uzyskania pomocy z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej, opieki hospicyjnej, czy usług opiekuńczo-socjalnych. Oddział nie pełni usług zawężonych jedynie do opieki nad osobą przewlekle chorą.

Liczba łóżek w Oddziale wynosi 20.