Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Oddział Neonatologiczny im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W Polsce obowiązuje trójstopniowy system opieki neonatologicznej. Oddział Neonatologiczny im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowie Wielkopolskim jest jednym z dwóch w Wielkopolsce (wraz z Kliniką i Katedrą Neonatologii UM w Poznaniu) oddziałem najwyższego, czyli III stopnia referencji neonatologicznej. Oznacza to, że jego zadaniem jest leczenie noworodków z najcięższymi chorobami, wcześniaków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1500g.) oraz ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1000 g.). Dzięki pracy wykształconej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej oraz wyposażeniu oddziału w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, oddział przyjmuje wszystkie noworodki urodzone w szpitalu w Ostrowie Wlkp. oraz wszystkie noworodki z regionu południowej Wielkopolski, które wymagają leczenia w ośrodku III stopnia referencji neonatologicznej. Rocznie w oddziale leczy się ok. 1800 noworodków.

Personel oddziału:
Kierownik:
dr nauk med. Katarzyna Bierła specjalista neonatolog

Z-ca kierownika: 
lek. med. Małgorzata Bogucka specjalista neonatolog

Konsultanci oddziału:
Profesor dr hab. nauk med. Janusz Gadzinowski
Profesor dr hab. nauk med. Jerzy Szczapa

Asystenci: 
lek. med. Grażyna Buszewska specjalista neonatolog i pediatra
lek. med. Jolanta Czechmanowska specjalista pediatra
lek. med. Marzena Frasunkiewicz specjalista neonatolog
lek. med. Anna Makles specjalista neonatolog
lek. med. Krzysztof Misiak specjalista neonatolog
lek. med. Katarzyna Tuzel specjalista neonatolog


Pielęgniarka oddziałowa: 
piel. Bożena Podyma


W oddziale zatrudnionych jest 37 doskonale wykształconych i wykwalifikowanych pielęgniarek.

Telefony:
ordynator: 62/ 5951278
dyżurka lekarska: 62/595172
oddział neonatologiczny: 62/5951276

e-mail: neonatologiaostrow@op.pl


Lokalizacja oddziału: wejście przez Izbę Przyjęć Położniczą, 1. piętro

  
image
Galeria