Zaloguj    
  
image
NASZE PROJEKTY

Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, standardu wyposażenia w sprzęt medyczny oraz skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowotnego, to najważniejsze założenia projektu kompleksowej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  oraz lądowiska dla helikopterów realizowanego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

  Czytaj więcej...

 Projekt przewidywał doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w specjalistyczną aparaturę medyczną, spełniającą aktualne standardy   w zakresie bezpieczeństwa i normy określone przez UE. 

  Czytaj więcej...

 Zakres projektu objął zakup 3  ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

  Czytaj więcej...

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim jest beneficjentem projektu pn. „Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta” . Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  Leonardo da Vinci.

  Czytaj więcej...