Zaloguj    
  
image
Projekt: „Bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent"

Projekt: „Bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta”

Wnioskodawca: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Kwota dofinansowania: 45 450 EUR

O projekcie
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim jest beneficjentem projektu pn. „Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta” . Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  Leonardo da Vinci.
Instytucją partnerską w projekcie jest niemiecka Klinika Medinos w Sonneberg.
Uczestnikami projektu są pielęgniarki i położne, sprawujące funkcje związane z kierowaniem i nadzorem   w zakresie: opieki bezpośredniej, zarządzaniem zespołem pielęgniarskim, kontroli jakości opieki oraz nauczaniem. W ramach realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w dwutygodniowej wymianie doświadczeń w Klinice Medinos w Sonneberg.  
Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej mobilności, współpracy, wymiany doświadczeń oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej.

W dniach od 14 do 27 października na wyjeździe szkoleniowym w Klinice Medinnos przebywała pierwsza grupa uczestników projektu.

 

 

  
image
Program "Uczenie się przez całe życie"