Zaloguj    
  
  
image
Zadania oddziału

Opieka szpitalna świadczona jest we wszystkich nagłych przypadkach, zaostrzeniach chorób przewlekłych, a ponadto prowadzona jest pogłębiona diagnostyka specjalistyczna: kardiologiczna, neurologiczna i nefrologiczna.
Przyjmujemy dzieci ze skierowaniem od lekarza prowadzącego. W stanach nagłych wymagających natychmiastowej hospitalizacji dzieci przyjmowane są bez skierowania.
Zakres hospitalizowanych przypadków obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego poza schorzeniami zakaźnymi i przewlekłymi z zakresu chorób przewodu pokarmowego. Te ostatnie kierowane są na Oddział Gastroenterologii Dziecięcej w Kaliszu.
Najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanymi i leczonymi na oddziale są choroby dróg oddechowych, układu moczowego oraz ostre choroby infekcyjne przewodu pokarmowego. W szpitalu w ciągu całej doby możliwe jest wykonywanie badań laboratoryjnych i radiologicznych (w tym tomografii komputerowej).
Personel Oddziału ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, ktore stale aktualizuje.Naszych pacjentów staramy się otaczać fachową opieką medyczną, serdecznością i życzliwością.