Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY


 

Kierownik Oddziału: lek. Jan Garstka – specjalista otolaryngolog
Z-ca Kierownika: lek. Hanna Garstka- Mazik- specjalista otolaryngolog

 

St. Asystenci:
lek. Aleksandra Kupczyk- specjalista otolaryngolog
dr n. med. Mariusz Jędras- specjalista otolaryngolog, alergolog
lek. Przemysław Garbacz -specjalista otolaryngolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Brychcy
 
Lokalizacja: parter, główny budynek Szpitala


Kontakt: 

Sekretarka Medyczna: 62 595 12 06

Dyżurka Pielęgniarek: 62 595 12 01
Badanie audiometryczne: 62 595 12 04


Obecnie oddział liczy 18 łóżek. Posiada własną salę operacyjną, salę endoskopową, gabinet zabiegowy oraz pracownię audiologiczną. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczno- lecznicze zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Personel
Nad zdrowiem pacjentów czuwa:
5 lekarzy
9 pielęgniarek
Oddział Laryngologiczny zapewnia dobrą jakość usług oraz miłą i fachową opiekę pielęgniarską.

Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych:

 • operacje uszne
 • operacje zatok obocznych nosa
 • operacje torbieli szyi
 • operacje ślinianki
 • operacje guzów języka
 • operacje guzów szyi
 • resekcje przegrody nosa
 • usuwanie polipów nosa
 • usuwanie migdałka gardłowego
 • usuwanie migdałków podniebiennych
 • ezofagoskopia i bronchoskopia
 • usuwanie ciał obcych nosa, uszu, gardła, krtani, przełyku
 • mikrochirurgia krtani m. Kleinsassera


Oddział posiada nowoczesną i wysokiej klasy aparaturę diagnostyczno-leczniczą m.in.:

 • videolaryngoskop
 • videonasofiberoskop
 • bronchofiberoskopy
 • mikroskop operacyjnych
 • zestaw do mikrochirurgii krtani
 • audiogram kliniczny i impedacyjny
 • aparat do otoemisji
 • koblatorInformacje dla pacjentów przed planowanym zabiegiem:
Obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia na planowy zabieg operacyjny z wpisem do księgi oczekujących z podaniem aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Zgłaszając się do przyjęcia do szpitala prosimy zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala
 • kartę ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki dotychczasowych badań
 • informacje nt. schorzeń przewlekłych od lekarza prowadzącego
 • podstawowe przybory toaletowe


W przypadku dzieci:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • dowód osobisty opiekuna prawnego
 • rodzinną legitymację ubezpieczeniową

Oddział zapewnia łóżko dla rodzica (opiekuna) pozostającego z dzieckiem w szpitalu na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu:
1. Planowane zabiegi wykonywane są wyłącznie u pacjentów bez cech infekcji. W przypadku zaistnienia infekcji musi upłynąć 14 dni od odstawienia antybiotyku. Prosimy wówczas o telefoniczne poinformowanie i ustalenie nowego terminu.
2. W przypadku kontaktu z chorobą zakaźną musi upłynąć okres 3 tygodni do planowanego zabiegu.
3. Dziecko zawsze zgłasza się do planowanego zabiegu z opiekunem prawnym.
4. Jeżeli dziecko było na szczepieniu okres do zabiegu powinien być dłuższy niż 7 dni.


 

 

  
image
Galeria