Zaloguj    
image
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ

 

Doposażenie Szpitalnego oddziału Ratunkowego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
w nowoczesny rezonans magnetyczny

 

Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5 789 107,05 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 920 740,98 zł
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0488/23 podpisana została w dniu 29.05.2023 r.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej w południowej Wielkopolsce.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu infrastruktury i stopnia wyposażenia SOR, poprawa zaawansowania technologicznego oraz poziomu precyzji diagnostyki.
Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem kompleksowym i dotyczy doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny rezonans magnetyczny ze stacją opisową oraz adaptację pomieszczeń w celu wymiany starego i uruchomienia nowego aparatu w Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie powinny zostać zrealizowane do końca grudnia 2023 roku.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poprze mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach POIiŚ, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ lub podmiotów realizujących projekty. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: nadużycia.pois@mr.gov.pl oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

LINK DO POBRANIA:
KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąc realizację obowiązku informacyjnego