Zaloguj    
  
  
image
Osiągnięcia oddziału


 Prace doktorskie:
-obrona pracy doktorskiej18.04.2011 roku w Klinice Traumatologii Ortopedii i Chirurgii Ręki UM w Poznaniu przez lek. M. Falisa „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph”- promotor prof. dr hab. L. Romanowski.
-obrona pracy doktorskiej 18.01.2012  w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie przez lek. P. Frąszczaka. „Skuteczność artroskopowej synowektomii w leczeniu wysiękowego reumatoidalnego zapalenia stawu kolanowego”- promotor prof. dr hab. med. Paweł Małdyk.

Prace wygłoszone na zjazdach krajowych i  międzynarodowych
    
•    Rowy Jesień Ortopedyczna  09.2013 Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego w     skomplikowanym złamaniu dalszej nasady kości ramiennej – opis przypadku M. Kaźmierczak, K.Pyszel,     P. Surdziel
•    Poznań 100- lecie Ortopedii Polskiej 06.2013 r. „Złamania końca bliższego kości ramiennej. Operować czy nie operować?”dr n. med. M. Falis
•    Wiedeń18-19.04.2013 Expertise in interlocking nailing - advanced treatment concepts for metaphyseal fractures Displaced proximal humerus fractures; comparison non - operative vs. operative treatment using intramedullary nailing Targon PH M. Falis, P. Czarnecki, J. Wcisłek, L. Romanowski
•    Thessaloniki 14- 17.09.2011 (Osteosynthese International Annual Congress M. Falis, P. Czarnecki, J. Wcisłek, L. Romanowski Displaced proximal humerus fractures; comparison non-operative vs. operative treatment using intramedullary nailing Targon PH
•    Praha 19- 20. 06. 2008 14 th International Targon Interlocking Nailing Course – „Targon Ph - clinical results from Poland” M. Falis, J. Wcisłek
•    Poznań 10-13.09.2008 XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego TARGON PH” M. Falis, J. Wcisłek, P. Czarnecki, L. Romanowski
•    Białystok 13-15.06.2003 III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Ocena osteosyntezy złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu prętów Endera i drutu M. Falis, T. Rymer, L. Romanowski, J. Wcisłek


Publikacje

Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego w skomplikowanym złamaniu dalszej nasady kości ramiennej – opis przypadku
Maciej Kaźmierczak, Krystian Stanisław Pyszel, Paweł Henryk Surdziel
Pol Orthop Traumatol 2013;78(0):91-96
Manuscript ID: 889036


Organizacje sympozjów naukowych i kursów

•    05.2013 „Nowe trendy w traumatologii dziecięcej”. Spotkanie naukowe organizowane  wspólnie z Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
•    06.2013 Drugie Spotkanie Lekarza Ortopedy z Lekarzami Rodzinnymi Południowej Wielkopolski (pod patronatem Starostwa Powiatowego i WIL)  wykład m.in.chirurg ręki dr n. med. P.Czarnecki, specjalista neurochirurg- kierownik Oddziału Neurochirurgii WSzZ w Kaliszu lek. W. Skowroński
•    06.2012 Pierwsze Spotkanie Lekarza Ortopedy z Lekarzami Rodzinnymi (pod patronatem Starostwa Powiatowego i WIL) wykład m.in.prof. dr hab. L. Romanowski
•    09.2008 Rzeszów I kurs osteosyntezy śródszpikowej systemem Targon
•    09.2008 Poznań „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego TARGON PH”. XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr lek. M. Falis, lek. J. Wcisłek, lek. P. Czarnecki, prof. dr hab. med. L. Romanowski
•    09.2007 Antonin Endoprotezoplastyka stawów- gość honorowy m.in. prof. Kreczko, prof. J. Kowalczewski
•    09.2005 Antonin „Nowe trendy w osteosyntezie śródszpikowej” gość honorowy prof. H.W. Stedtfeld kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej w Norymberdze