Zaloguj    
  
  
image
Charakterystyka Oddziału

 W oddziale rocznie przeprowadzanych jest 1300operacji. W zakresie chirurgii urazowej stosowane są najnowocześniejsze techniki operacyjne z zastosowaniem implantów renomowanych firm. Niektóre implanty, jak na przykład gwóźdź śródszpikowy do zespalania złamań kości piętowej stosujemy jako jedyni na terenie południowej Wielkopolski. Dysponujemy również nowoczesnymi endoprotezami stawów. Rocznie wykonujemy 180 operacji implantacji endoprotez stawów biodrowych i 70 endoprotez stawów kolanowych. Przeprowadzamy operacje endoprotezoplastyki również takich stawów jak barkowy, łokciowy czy skokowy. Jako pierwsi w południowej w Wielkopolsce zaimplantowaliśmy z dobrym wynikiem endoprotezę odwróconą stawu barkowego oraz stawu łokciowego. Dzięki nowoczesnej wieży artroskopowej zakupionej w 2013 roku wykonujemy wiele typów małoinwazyjnych  operacji rekonstrukcyjnych w obrębie stawów: kolanowego, barkowego, łokciowego i skokowego. Na co dzień współpracujemy z kolegami z Kliniki Ortopedii w Poznaniu i Otwocku. Ponadto w ramach Kuntscher Society utrzymujemy kontakt z Kliniką Chirurgii Urazowej w Rostoku i Monachium oraz Tuluzie. Uczestniczymy regularnie w kongresach krajowych i zagranicznych prezentując wyniki leczenia naszych chorych. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem  jako wykładowcy w ramach Aesculap Academii i Kuntscher Society.

 Zakres proponowanych operacji

Endoprotezoplastyka

-endoprotezy bipolarne stawów biodrowych
-endoprotezy całkowite stawów biodrowych cementowe, bezcementowe, krótkotrzpieniowe, tripolarne,
-endoprotezy stawów kolanowych ( także bezcementowe) i jednoprzedziałowe
-endoprotezy rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
-endoprotezy resekcyjne- onkologiczne stawów biodrowego i kolanowego oraz barkowego
-endoprotezy stawów barkowych, połowicze, totalne w tym również typu rewers
-endoprotezy głowy kości promieniowej
-endoprotezy stawu łokciowego
-endoprotezy drobnych  stawów rąk i stóp


Artroskopia
-artroskopia stawu kolanowego: rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego i tylnego z użyciem przeszczepów własnych oraz implantu więzadła krzyżowego, zabiegi naprawcze chrząstki stawowej, szycie łąkotek, zabiegi naprawcze nawracających zwichnięć rzepki, rekonstrukcje MPFL
-artroskopia stawu barkowego- debridement, rekonstrukcja ścięgien stożka rotatorów, rekonstrukcja obrąbka, odbarczenie przestrzeni podbarkowej
-artroskopia stawu skokowego: debridement, rekonstrukcje chrząstki, rekonstrukcje więzadeł

Chirurgia ręki
-choroba Dupuytrena
-zespół kanału nadgarstka
-zespół rowka n. łokciowego i kanału Guyona
-„palce strzelające”
-rekonstrukcje ścięgien
-zniekształcenia palców
-gangliony
-łokieć tenisisty
-zmiany zwyrodnieniowe stawów ręki
-deformacje w przebiegu RZS


Chirurgia stopy i stawu skokowego

-korekcja koślawości palucha osteotomią: Chevrona, Scarfa, Akina
-korekcja palców młoteczkowatych m.in. osteotomia Weila
-leczenie operacyjne paluchów sztywnych, resekcje wyrośli, osteotomie, endoprotezoplastyka
-metatarsalgia Moortona
-usztywnienia w obrębie stopy

Chirurgia urazowa

-zespolenia złamań przy użyciu gwoździ śródszpikowych rekonstrukcyjnych z zastosowaniem TMS
-zespolenia przy użyciu płyt LCP
-zespolenia z zastosowaniem śrub kaniulowanych
-zespolenia przy użyciu aparatu Illizarowa i stabilizatorów zewnętrznych
-zastosowanie substytutów kości i osocza bogatopłytkowego
-przeszczepy skóry i mięśni
-leczenie ran przy użyciu aparatu podciśnieniowego
-zabiegi naprawcze zaburzeń zrostu kości