Zaloguj    
  
image
Porody rodzinne COVID-19

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, w przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w    Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii, wprowadza się następujące zalecenia:
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

2. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

3. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca.

4. Konieczne jest wypełnienie przez pacjentkę i osobę towarzyszącą w trakcie porodu, w momencie przyjmowania do szpitala, ankiety epidemiologicznej (podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne).

5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz /położna, po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

6. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej – komplet jednorazowy, rękawiczki i jednorazową maskę chirurgiczną (prosimy o zakupienie kompletu bluza+spodnie jednorazowe, rękawiczek i maseczki ).

7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.

8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali Porodowej, w której przebywa z pacjentką, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.

9. Prosimy o zaopatrzenie się przez osobę towarzysząca w wodę i suchy prowiant. Nie będzie możliwości opuszczania sali porodowej.

10. Osoba towarzysząca opuszcza oddział w ciągu 1 godziny po porodzie, jeżeli poród odbył się drogami natury.

11. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w Izbie Przyjęć w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady medyczne.

12. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala.

13. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w oddziale położniczym.

 

Ankieta epidemiologiczna pdf