Login    
 Article Details
FDZP.226.24.2020 Dostawy sprzętu do zab. nerkozastępczych i plazmaferezy do ap.PRISMAFLEX

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 29.07.2020r  o godz. 10:30

NOWY TERMIN !!!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 04.08.2020r o godz. 10:30

Ogłoszenie - data publikacji 15.07.2020r

Formularz ofertowy - data publikacji 15.07.2020r

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 15.07.2020r

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - data publikacji 15.07.2020r

Istotne postanowienia Umowy - data publikacji 15.07.2020r

Pozostałe załączniki - data publikacji 15.07.2020r

Zmiana OGŁOSZENIA - data publikacji 24.07.2020r

Odpowiedzi na  pytania - data publikacji 29.07.2020r

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 04.08.2020r

Wybór najkorzystniejszej oferty- data publikacji 20.08.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/15/2020
Number of Views: 498

Return