Login    
 Article Details
FDZP.226.14.2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków i art. do utrzymania czystości

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10:00

 

 Termin otwarcia ofert w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10:30

NOWY TERMIN

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 16.06.2020 r.

SIWZ- data publikacji 16.06.2020 r.

Wzór umowy- data publikacji 16.06.2020 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 16.06.2020 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 24.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-data publikacji 24.06.2020

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 25.06.2020

Załączniki do pytań (4)- data publikacji 25.06.2020

Zmodyfikowany wzór umowy- data publikacji 25.06.2020

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 30.06.2020

Wynik dla pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10- data publikacji 05.08.2020 r.

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 9- data publikacji 07.09.2020 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/16/2020
Number of Views: 926

Return