Login    
 Article Details
FDZP.226.23.2019 Dostawa materiałów opatrunkowych dla ZZOZ W Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 30.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 30.05.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 30.05.2019 r.

Załączniki do siwz- data publikacji 30.05.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz- data publikacji 31.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 31.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 04.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 04.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 07.06.2019 r.

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 10, 16, 18- data publikacji 11.06.2019 r.

Wynik postępowania- data publikacji 21.06.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 5/30/2019
Number of Views: 1088

Return