Login    
  
image
Oddział Terenowy Krwiodawstwa w Ostrowie Wielkopolskim

tel. 62 595 13 31      

Lokalizacja:  parter budynku  Przychodni Specjalistycznej ul. Limanowskiego 20/22
 

Oddział podlega Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
ul. Kaszubska 9 
tel. 62 737 94 00
Szczegółowe informacje na stronie  www.krwiodawstwo.kalisz.pl