Login    
  
image
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZZOZ

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim


Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Wartość projektu: 5 394 561,28 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 014 417,78 PLN


Założenia projektu:

Projekt przewidywał doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w specjalistyczną aparaturę medyczną, spełniającą aktualne standardy   w zakresie bezpieczeństwa i normy określone przez UE.  
Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnych urządzeń medycznych obejmujących: tomograf komputerowy, aparat mammograficzny, 2 aparaty RTG do zdjęć kostno-płucnych z sufitowym zawieszeniem lampy RTG, echokardiograf z głowicami Phases Array i kardiologiczną przezprzełykową, aparat USG z 3 głowicami, system cyfrowej radiografii pośredniej CR.
Realizacja projektu  przyczyniła się do poprawy efektywności działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nowoczesne aparaty rtg, usg i tomograf komputerowy zwiększają możliwości diagnostyczne, w szczególności w zakresie wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych, a także w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu ostrowskiego.  
Projekt przyczynił się do wdrożenia nowych procedur diagnostycznych, skrócił czas ich wykonywania, zmniejszył narażenie pacjenta i personelu medycznego na promieniowanie oraz ułatwił dostęp do badań profilaktycznych.


Projekt realizowany w latach 2009 - 2010

                                                        

  
image
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej