Login    
image
Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 2 992 317,13 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 543 469,56 zł

Umowa o dofinansowanie  nr POIS.09.01.00-00-0214/17-00 podpisana została w dniu 6 grudnia 2017 r.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego w południowej Wielkopolsce.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu infrastruktury i stopnia wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Realizacja projektu w sposób pośredni przyczyni się do zwiększenia dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz skuteczności udzielania świadczeń w stanie nagłego zagrożenia życia, poprawę możliwości diagnostycznych, zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poprawę komfortu pacjentów przebywających w oddziale.

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem kompleksowym i dotyczy remontu istniejącej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz  doposażenia oddziału w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny. W projekcie zaplanowano również działania w zakresie doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt komputerowy oraz  wyposażenie biurowe i socjalno-bytowe. W istniejącej części oddziału wyremontowany zostanie obszar resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, konsultacyjny, segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć oraz zaplecze socjalne. Projekt stanowi uzupełnienie realizowanej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia trzech dodatkowych stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla dorosłych, dwóch stanowisk intensywnej terapii dla dzieci oraz dwóch dodatkowych stanowisk obserwacyjnych.

Zakres projektu obejmuje dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Oddział wyposażony zostanie w nowoczesny aparat rtg z ramieniem C, ultrasonograf przewoźny, analizator parametrów krytycznych, aparaty do znieczulenia dzieci i dorosłych,  respiratory transportowe, defibrylatory, kardiomonitory z opcją kapnografii, pompy infuzyjne, stacje dokujące do pomp infuzyjnych, aparaty ekg, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, gastrofiberoskop, zestaw do videonasofaryngoskopii, stoły zabiegowe, deski ortopedyczne, wózki reanimacyjne, oddziałowe i do transportu chorych.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie  powinny zostać zrealizowane do końca lipca 2018 roku.

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

LINK DO POBRANIA:

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiazku informacyjnego

 

Marzec 2019

 

 

 

 

 

 

Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - maj 2018