Login    
  
image
HISTORIA

Historia szpitala

1602

- Właściciel Ostrowa Jerzy Kiełczewski zapisuje 200 złotych na rzecz szpitala.
1683 - Wizytacja parafii przez KS. Ignaca Gnińskiego stwierdza brak budynku szpitalnego. Mienie szpitalne rozkradzione przez byłych opiekunów. Nakaz kościelny wybudowania nowego szpitala hojnie wyposażonego w grunty.
1725 Wizytacja Ks. Franciszka Libowicza wylicza grunty należące do szpitala. 
1742  - Wizytacja Ks. Franciszka Wolińskiego - brak szpitala wystawionego w 1683r.Budynek użytkowany przez organistę.
Nakaz powołania akuszerek.
1784 - Wizytacja Ks. Franciszka Okrzy Czechowskiego stwierdza brak szpitala. Wizytator upomina wikarego Walentego Radwańskiego, który nazbyt gorliwie zajmował się leczeniem chorych.

1790 - 93

- Istnieje szpital prowadzony przez miasto. Używany niekiedy niezgodnie z przeznaczeniem .

1834

- Powstaje Szpital Powiatowy 20 łóżek - wskutek panującej epidemii Cholery. Prawdopodobnie drewniany. Kierujący szpitalem " fizyk powiatowy" Dr Koschny 1835 - 1864.
1850 - Powstanie murowanego Szpitala Powiatowego na 30 łóżek
Dr Koschny 1850 -1864
1864 - Dr Bender - od 1864 Dr Michał Moczyński do 1886
1886 - Dyrekturę szpitala obejmuje Władysław Witkowski do 1921
1899/1900 - Dobudowa do istniejącego gmachu połączonego ze starym murowanym korytarzem.
1921 - Powołanie Dr Aleksandra Dubiskiego na dyrektora i pierwszego w dziejach szpitala ordynatora oddziału chirurgicznego.
1921  - Powołanie Dr Stanisława Witkowskiego jako ordynatora oddziału wewnętrznego i zakaźnego.
1924 - Budowa pawilonu zakaźnego w ogrodzie szpitalnym.
1921 - Komisja Szpitalna przy wydziale Powiatowym zatwierdza wniosek i upoważnia dyrektora szpitala do wypożyczenia aparatu rentgenowskiego.
1926 - Szpital zatrudnia asystenta na oddziale chirurgicznym .
09-1939 - Dr Hugon Krug tymczasowym dyrektorem szpitala.
09-1939 - Dr Kopf - nowy dyrektor szpitala.
08.11.1939 - aresztowanie Dr Dubiskiego na terenie szpitala.
01-1940 - Ustępuje z dyrektury szpitala Dr Kopf. Funkcje dyrektora i ordynatora oddziału chirurgicznego obejmuje Dr Walter Cleemann.
1940 - Budowa baraku murowanego na zapleczu gmachu głównego szpitala na terenie ogrodu szpitalnego.
1944 - Przejęcie przez szpital budynku mieszkalnego przy ulicy Limanowskiego 15 i zaadoptowanie go do jego potrzeb.
01-1945 - Niemiecki personel szpitala opuszcza Ostrów.
01-1945 - Dr Alfons Gdyra podejmuje próbę uruchomienia szpitala.
04-1945 - Dr Alfons Gdyra powołany do wojska . Jego funkcję obejmuje Dr Jan Zbierski.
07-1946 - Dr Oleński obejmuje ordynaturę oddziału chirurgicznego i dyrekturę szpitala.
08-1946   Sierpień - Dr Oleński opuszcza Ostrów i obejmuje Klinikę Chirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku.
1.09. 1952 - Ordynaturę Oddziału Chirurgicznego obejmuje Jerzy Bruski.
1.10.1952 - Jerzy Bruski dyrektorem szpitala.
1955 - Szpital przejmuje gmach po byłym Domu Starców przy ul. 1. Maja liczba łóżek szpitalnych wzrasta do 252
31.05.1957 - Reaktywacja Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.
23.04.1966 - Otwarcie nowego szpitala w Ostrowie.
1973 - Oddanie pawilonu psychiatrycznego i neurologicznego.
1972 - Dr Włodzimierz Sapiński dyrektorem Z.O.Z i szpitala
15.02.1977 - Marian Łaciński dyrektorem szpitala i Z.O.Z
15.02.1984 - Marian Łaciński ustępuje z dyrektury.
1.05.1984 - Jerzy Bruski ponownie dyrektorem Z.O.Z i szpitala.
1.12.1988 - Dr Michał Pabiszczak dyrektorem Z.O.Z i szpitala
1.04.1991 - Henryk Siciński dyrektorem Z.O.Z i szpitala.
13.06.1996 - Dr Michał Pabiszczak dyrektorem Z.O.Z i szpitala.
1.04.1999 - Dariusz Morisson dyrektorem Z.O.Z i szpitala.
7.03.2003 - Dr med. Andrzej Krzak p.o. Dyrektor ZZOZ.
8.09.2003 - Lek. Tomasz Gostomczyk dyrektorem ZZOZ.
21.01.2011 - Lek. Dariusz Bierła dyrektorem ZZOZ