Login    
  
image
DYREKCJA

Dyrektor
lek. Dariusz Bierła

kontakt: Sekretariat Szpitala   
tel. 62 595 11 11
e-mail: szpital@szpital.osw.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Piotr Skoczylas

Kontakt: Sekretariat Szpitala  tel. 62 595 11 11    
e-mail: szpital@szpital.osw.pl

Naczelna Pielęgniarka
Izabela Rykowska    

Kontakt: tel. 62 595 11 17

Główny  Księgowy
Alina Tomaszewska

Kontakt: tel. 62 595 11 15