Login    
  
image
AKTUALNOŚCI

 

 

 

Z powodu braku ofert w pierwszym przetargu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 9.348,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 29.09. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 30 września 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 19-29 września 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.07. 2022 roku


Ogłoszenie

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 11.685,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 1.08. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 1 sierpnia 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 26-29 lipiec 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  


Informujemy, iż 17 czerwca 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

 

 

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 • W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 I OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM W TYM ZAKRESIE, WYDAJE SIĘ NINIEJSZE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 • PRZY ŁÓŻKU PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA, EWENTUALNIE NASTĘPNI ODWIEDZAJĄCY WCHODZĄ, GDY POPRZEDNIA OSOBA OPUŚCI ODDZIAŁ

 • CZAS JEDNORAZOWEJ WIZYTY MOŻE TRWAĆ MAKSYMALNIE 2 GODZINY.

 • ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZEK W TRAKCIE ODWIEDZIN. RODZINY NIE RESPEKTUJĄCE TEGO NAKAZU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA ODDZIAŁ

 • PRZED KAŻDORAZOWYM WEJŚCIEM NA SALĘ CHORYCH ORAZ PO JEJ OPUSZCZENIU KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK

 • NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ SIADANIA NA ŁÓŻKACH PACJENTÓW, KŁADZENIA NA NICH ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I INNYCH PRZEDMIOTÓW

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PRZEZ OSOBY PREZENTUJĄCE OBJAWY AKTYWNEJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

 • FORMA UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW NADAL POZOSTAJE TELEFONICZNA W GODZINACH: 12:00 – 14:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, POD NUMERAMI TELEFONÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

 

 

  OBOWIĄZUJĄCE GODZINY ODWIEDZIN CHORYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK A: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK B: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU: GODZ. 14.00– 17.00

 • ODDZIAL LARYNGOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ: GODZ. 12.00 – 15.00

 • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY: GODZ. 12.00 – 14.00 ORAZ 16.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ PALIATYWNY: GODZ. 11.00 – 14.00

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI: GODZ. 10.00 – 12.00

 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: TYLKO MATKI NOWORODKÓW

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII: GODZ. 12.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ANESTZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI: 13.00 – 18.30

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH ZAMKNIĘTY ZOSTAJE PUNKT PRZYJĘĆ PACZEK DLA PACJENTÓW.

 

 

W/W ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU DO ODWOŁANIA.

 

  

 W niedzielę 15 maja 2022 r. gościem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Ostrowie Wielkopolskim był Premier Mateusz Morawiecki. Podczas  krótkiej wizyty Premier zwiedził Oddział Izolacyjny i Neonatologiczny.

  Read More...

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Oddziale Neurologicznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  


Informujemy, że z dniem 1 maja 2022r.

nastąpi zmiana cennika

na wyroby cukiernicze.

Nowy cennik 

  

 

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

  

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w:

 1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

Więcej informacji: KONKURSY!

 

 

 

  

  

Page 2 of 25First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
informacja

 

 

 

szkola rodzenia

 

 

 

sterylizacja

 

laboratorium

 

medycyna pracy

 

catering