Login    
  


 

 

Wyniki laboratoryjne ambulatoryjne

Kod użytkownika: PESEL    

hasło: Nr badania (pierwsze 9 cyfr)

 

 

 

image
AKTUALNOŚCI

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

z 26.10.2022 r. na 27.10.2022 r.

 

w konkursie ofert na:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (z wyłączeniem Zespołów Ratownictwa Medycznego).

  

 

INFORMACJA:

W DNIU 29, 31 PAŹDZIERNIK ORAZ 2 LISTOPAD 2022 R.
PUNKT POBRAŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

POK. NR 6 PORADNIE SPECJALISTYCZNE
BEDZIE NIECZYNNY Z POWODU REMONTU. 

  

 

 

IFORMUJEMY, IŻ 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
ZAKŁAD MEDYCYNY PRACY
BEDZIE NIECZYNNY.

  

 

 

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza konkurs ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (z wyłączeniem Zespołów Ratownictwa Medycznego).

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje szacunkowo liczbę około 160 000 ubezpieczonych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych (pokój 14, tel. 62 595 11 33) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2022 r. w Gabinecie Dyrektora ZZOZ o godz. 13.30.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26.10.2022 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl

Termin związania ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie- konkurs-2022

PROJEKT - UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PIELĘGNIARKA,POŁOŻNA

Szczegółowe warunki konkursu-2022

Załącznik Nr 1 - oferta pielęgniarki lub położnej na świadczenie usług w oddziałach ZZOZ

Załącznik Nr 2 - oferta ratownika medycznego  na świadczenie usług w SOR ZZOZ

  

 

 

 

Z powodu braku ofert w pierwszym przetargu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 9.348,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 29.09. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 30 września 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 19-29 września 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.07. 2022 roku


Ogłoszenie

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 11.685,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 1.08. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 1 sierpnia 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 26-29 lipiec 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  


Informujemy, iż 17 czerwca 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

 

 

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 • W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 I OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM W TYM ZAKRESIE, WYDAJE SIĘ NINIEJSZE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 • PRZY ŁÓŻKU PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA, EWENTUALNIE NASTĘPNI ODWIEDZAJĄCY WCHODZĄ, GDY POPRZEDNIA OSOBA OPUŚCI ODDZIAŁ

 • CZAS JEDNORAZOWEJ WIZYTY MOŻE TRWAĆ MAKSYMALNIE 2 GODZINY.

 • ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZEK W TRAKCIE ODWIEDZIN. RODZINY NIE RESPEKTUJĄCE TEGO NAKAZU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA ODDZIAŁ

 • PRZED KAŻDORAZOWYM WEJŚCIEM NA SALĘ CHORYCH ORAZ PO JEJ OPUSZCZENIU KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK

 • NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ SIADANIA NA ŁÓŻKACH PACJENTÓW, KŁADZENIA NA NICH ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I INNYCH PRZEDMIOTÓW

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PRZEZ OSOBY PREZENTUJĄCE OBJAWY AKTYWNEJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

 • FORMA UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW NADAL POZOSTAJE TELEFONICZNA W GODZINACH: 12:00 – 14:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, POD NUMERAMI TELEFONÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

 

 

  OBOWIĄZUJĄCE GODZINY ODWIEDZIN CHORYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK A: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK B: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU: GODZ. 14.00– 17.00

 • ODDZIAL LARYNGOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ: GODZ. 12.00 – 15.00

 • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY: GODZ. 12.00 – 14.00 ORAZ 16.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ PALIATYWNY: GODZ. 11.00 – 14.00

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI: GODZ. 10.00 – 12.00

 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: TYLKO MATKI NOWORODKÓW

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII: GODZ. 12.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ANESTZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI: 13.00 – 18.30

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH ZAMKNIĘTY ZOSTAJE PUNKT PRZYJĘĆ PACZEK DLA PACJENTÓW.

 

 

W/W ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU DO ODWOŁANIA.

 

  

 W niedzielę 15 maja 2022 r. gościem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Ostrowie Wielkopolskim był Premier Mateusz Morawiecki. Podczas  krótkiej wizyty Premier zwiedził Oddział Izolacyjny i Neonatologiczny.

  Read More...

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Oddziale Neurologicznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  

Page 4 of 28First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
informacja

 

 

 

 

 

 

szkola rodzenia

 

 

 

sterylizacja

 

laboratorium

 

medycyna pracy