Login    
  
image
AKTUALNOŚCI

 

 

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 • W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 I OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM W TYM ZAKRESIE, WYDAJE SIĘ NINIEJSZE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 • PRZY ŁÓŻKU PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA, EWENTUALNIE NASTĘPNI ODWIEDZAJĄCY WCHODZĄ, GDY POPRZEDNIA OSOBA OPUŚCI ODDZIAŁ

 • CZAS JEDNORAZOWEJ WIZYTY MOŻE TRWAĆ MAKSYMALNIE 2 GODZINY.

 • ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZEK W TRAKCIE ODWIEDZIN. RODZINY NIE RESPEKTUJĄCE TEGO NAKAZU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA ODDZIAŁ

 • PRZED KAŻDORAZOWYM WEJŚCIEM NA SALĘ CHORYCH ORAZ PO JEJ OPUSZCZENIU KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK

 • NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ SIADANIA NA ŁÓŻKACH PACJENTÓW, KŁADZENIA NA NICH ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I INNYCH PRZEDMIOTÓW

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PRZEZ OSOBY PREZENTUJĄCE OBJAWY AKTYWNEJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

 • FORMA UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW NADAL POZOSTAJE TELEFONICZNA W GODZINACH: 12:00 – 14:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, POD NUMERAMI TELEFONÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

 

 

  OBOWIĄZUJĄCE GODZINY ODWIEDZIN CHORYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK A: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK B: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU: GODZ. 14.00– 17.00

 • ODDZIAL LARYNGOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ: GODZ. 12.00 – 15.00

 • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY: GODZ. 12.00 – 14.00 ORAZ 16.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ PALIATYWNY: GODZ. 11.00 – 14.00

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI: GODZ. 10.00 – 12.00

 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: TYLKO MATKI NOWORODKÓW

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII: GODZ. 12.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ANESTZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI: 13.00 – 18.30

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH ZAMKNIĘTY ZOSTAJE PUNKT PRZYJĘĆ PACZEK DLA PACJENTÓW.

 

 

W/W ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU DO ODWOŁANIA.

 

  

 W niedzielę 15 maja 2022 r. gościem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Ostrowie Wielkopolskim był Premier Mateusz Morawiecki. Podczas  krótkiej wizyty Premier zwiedził Oddział Izolacyjny i Neonatologiczny.

  Read More...

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Oddziale Neurologicznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  


Informujemy, że z dniem 1 maja 2022r.

nastąpi zmiana cennika

na wyroby cukiernicze.

Nowy cennik 

  

 

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

  

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w:

 1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

Więcej informacji: KONKURSY!

 

 

 

  

  

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U.2021 poz. 711 z późn. zm.)

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar niezabiegowy

 2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy

 3. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy dla dzieci i młodzieży

 4. Zespołach Ratownictwa Medycznego

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 2. Oddziale Internistycznym odcinek „A”

 3. Oddziale Internistycznym odcinek „B”

 4. Oddziale Kardiologicznym

 5. Oddziale Medycyny Paliatywnej

 6. Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 7. Karetce Neonatologicznej

 8. Oddziale Neurologicznym

 9. Oddziale Pediatrycznym

 10. Zakładzie Patomorfologii

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 3. Oddziale Chirurgii Ogólnej

 4. Oddziale Geriatrycznym

 5. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 6. Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

 7. Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą, w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym.

 

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 04.04.2022r. punktu

pobrań wymazów w kierunku obecności wirusa SARS-

CoV-2 będzie przeniesiony do

Kontenera nr 1 na terenie Szpitala za portiernią.

Godziny przyjęć od 10.00 do 12.00

 

UWAGA !!!!


 

Od 05.04.2022 wymazy w kierunku obecności wirusa

SARS-CoV-2 będą pobierane w Punkcie pobrań

materiału Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Poradnie Specjalistyczne pok. nr 6 w godzinach od 7.30

do 14.00 od poniedziałku do piątku.

W soboty od 7.30 do 12.00.

 

  

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl

 

  

Page 2 of 25First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
informacja

 

 

 

szkola rodzenia

 

 

 

sterylizacja

 

laboratorium

 

medycyna pracy

 

catering