Login    
 Article Details
[13-05-2024] OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU

 

 

Ogłoszenie

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (sanitarnego):

  1. Ambulans sanitarny – rok produkcji 2011, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 319, Nr VIN WDB9066331S562440, stan licznika: 506724 km, samochód sprawny, aktualne badanie techniczne.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 39 700,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych)

 

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup ambulansu” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 24.05. 2024 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 27 maja 2024 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany ambulans do sprzedaży można oglądać w ZZOZ ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski w dniach 15-23 maja 2024 r. od godz. 900 – 13 00 po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. kontaktowy 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 


Written By: pawelm2
Date Posted: 5/13/2024
Number of Views: 154

Return