Login    
 Article Details
[28-03-2024] OGŁOSZENIE-SPRZEDAŻ AMBULANSÓW

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanych z użytku samochodów specjalnych (sanitarnych): 

1. Ambulans sanitarny – rok produkcji 2011, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 319, Nr VIN WDB9066331S562440, stan licznika: 506724 km, samochód sprawny, aktualne badanie techniczne.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 39 700,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych)

2. Ambulans sanitarny – rok produkcji 2009, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 319, Nr VIN WDB9066331S405709, stan licznika: 555401 km, samochód sprawny, aktualne badanie techniczne.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

3. Ambulans sanitarny typu N - rok produkcji 2014, marka pojazdu VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI, Nr VIN WV1ZZZ2EZF6007880, stan licznika: 289422 km, samochód sprawny, aktualne badanie techniczne.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 64 500,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup POS9WU9, Zakup POS9WX9, Zakup POS 26999” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 18.04. 2024 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.   

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 19 kwietnia 2024 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowane ambulanse do sprzedaży można oglądać w ZZOZ ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski w dniach 2-17 kwietnia 2024 r. od godz. 900 – 13 00 po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. kontaktowy 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zdjęcia Pojazdów dostępne w Galerii

 


Written By: magdaadmin
Date Posted: 3/28/2024
Number of Views: 447

Return