Login    
 Article Details
09-07-2020 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

 

Samochód osobowy Suzuki Vagon R 1,3 DDIS – rok produkcji 2004, Nr VIN TSMMMA43S00286477, stan licznika: 494126 km.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu:

    samochód osobowy Suzuki Vagon R 1,3 DDIS – rok produkcji 2004, Nr VIN TSMMMA43S00286477, stan licznika: 494126 km. Badanie techniczne aktualne do 20.11.2020 r. Samochód sprawny, uszkodzone prawe lusterko wsteczne.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 700,00 zł. brutto (słownie: siedemset złotych)

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup Suzuki ” należy kierować na adres Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 17.07. 2020 roku do godziny 13:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego ofertę, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.   

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 20 lipca 2020 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany do sprzedaży samochód można oglądać w Szpitalu przy ulicy Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wlkp. w dniach 13-17 lipca 2020r od godz. 900 – 13 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 62 5951141.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 
 


 


 


Written By: magdaadmin
Date Posted: 7/9/2020
Number of Views: 1072

Return