Login    
  
image
Praca

17-05-2024

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
zatrudni:
pracownika na stanowisku elektryka.

1. Wymagania:
- Wykształcenie: w kierunku elektroenergetycznym, elektromechanicznym.
- Preferowane doświadczenie w branży elektroenergetycznej.
- Uczestnictwo w systemie nadzorów i dyżurów.
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń i sieci.
2. Zakres podstawowych obowiązków:
- Bieżąca kontrola, obsługa, konserwacja oraz usuwanie ewentualnych awarii instalacji elektrycznych, m. in: gniazd 230V, IT, oświetlenia, rozdzielni obiektowych, zasilaczy UPS.
- Bieżąca kontrola, obsługa, 2 szt . agregatów prądotwórczych, stacji transformatorowej SN/nn, które stanowią rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną dla obiektów szpitala.
Praca na pełnym etacie oraz na dwie zmiany.
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrekcją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

oraz

pracownika na stanowisku hydraulika

1.  Wymagania :
- Wykształcenie minimum zawodowe techniczne.
- Preferowane doświadczenie w branży sanitarnej.
- Uczestnictwo w systemie nadzorów i dyżurów.
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń i sieci.
2. Zakres podstawowych obowiązków :
- Bieżąca kontrola, obsługa, konserwacja oraz usuwanie ewentualnych awarii m. in. instalacji i sieci C.O. instalacji i sieci wody zimnej i ciepłej, sieci i instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej. urządzeń hydroforowych, urządzeń uzdatniania wody.
- Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni szpitala ( kotłownia wyposażona jest w dwa kotły OMNIMAT na paliwo gazowe oraz olej opałowy, stanowi rezerwowe źródła ciepła dla obiektów szpitala.

Kontakt:
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: 62 595 11 11
e-mail: szpital@szpital.osw.pl.

 

 

10-05-2024

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni w

Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 

* lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej, będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz chcących się specjalizować w dziedzinie chirurgii dziecięcej w ramach rezydentury


Dodatkowo oferujemy również zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obszar zabiegowy dla dzieci i młodzieży


Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

62 595 11 31

e-mail: szpital@szpital.osw.pl

 

 

26-03-2024

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

 

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,

 

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

62 595 11 31

e-mail: szpital@szpital.osw.pl

 

14-11-2023 OGŁOSZENIE

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

 

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,

* lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl


 

29-08-2023

OGŁOSZENIE - ASYSTENT ZDROWIENIA

Ogłoszenie

Klauzula RODO

 


21-03-2022

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl

 


 

18-10-2021

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni

pracownika na stanowisko elektryka.

Wymagane wykształcenie w kierunku elektroenergetycznym, elektromechanicznym.

Zakres obowiązków, m.in.:

- bieżąca obsługa, nadzór oraz konserwacja instalacji elektrycznych, oświetlenia, gniazd, rozdzielni obiektowych nn, WLZ-tów;

- bieżąca obsługa, nadzór nad urządzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, urządzeniami ttzam. „AGD”.

Praca na pełnym etacie oraz na dwie zmiany.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrekcją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Kontakt:

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl


 

08-10-2021

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

 

* lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej w Poradni Neurologicznej dla Dzieci

Przychodni Specjalistycznej

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

08-10-2021

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

zatrudni:

* lekarzy specjalistów będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej,

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym,

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym,

* lekarzy specjalistów, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie kardiologii w Oddziale  Kardiologicznym,

* lekarzy systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel: 62 595 11 11

e-mail: szpital@szpital.osw.pl