Login    
  
  
image
Osiągnięcia ZRL

W roku 2010 rozpoczęta została modernizacja zakładu. Jest to proces długotrwały i wymagający dużych nakładów finansowych. Dzięki hojności Stowarzyszenia „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” zakład został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń dla dorosłych i dzieci. W całkowicie nowe aparaty został wyposażony również gabinet światłolecznictwa. Kolejnym etapem w 2013 roku była modernizacja gabinetu elektrolecznictwa, który został całkowicie wyremontowany i wyposażony w nowe wielofunkcyjne aparaty. W planach jest remont i modernizacja gabinetu wodolecznictwa. Dzięki tak kompleksowo wykonanej modernizacji i wymianie sprzętu zakład nasz stał się jednym z nowocześniejszych w rejonie.
Głównym osiągnięciem, jakim może pochwalić się nasz personel, to zadowolenie pacjentów wyrażone w anonimowo przeprowadzanych ankietach: „Badania poziomu satysfakcji pacjenta”. Zadowolenie sprawia nam to, że pacjenci chętnie wracają na zabiegi do naszego zakładu, a poprawa ich stanu zdrowia daje nam siłę do dalszej pracy.