Login    
  
image
ZAKŁAD MEDYCYNY PRACY

 

 

Badania z zakresu Medycyny Pracy wykonywane są w Zakładzie Medycyny Pracy mieszczącym się na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bolesława Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Rejestracja petentów odbywa się telefonicznie pod nr telefonu: 62 595 11 93

od poniedziałku do piątku: 7.30- 14.00

 

Przyjęcia petentów przez lekarza Medycyny Pracy:

 

poniedziałek- lek. Henryk Szcześniak

wtorek- lek. Henryk Szcześniak/ lek. Wojciech Kubski

środa- lek. Wojciech Kubski

czwartek- lek. Henryk Szcześniak/ lek. Wojciech Kubski

piątek- lek. Wojciech Kubski

 

Przyjęcia lekarzy specjalistów:

 • lek. Joanna Wcisłek- Stawowska

  Wtorek: godz. 15.30

 • lek. Maciej Król (okulista) przyjmuje w Zakładzie Medycyny Pracy:

  Środa: godz. 8.30- 10.00

 

Petenci nie mający możliwości wykonania badań w terminie wyznaczonym, w sytuacjach pilnych kierowani są do gabinetu prywatnego- ul. Wysocka 13, Ostrów Wlkp.

 

 • lek. Jan Garstka (laryngolog) przyjmuje w Zakładzie Medycyny Pracy pok. nr 1

  Poniedziałek, środa : od godziny 10.00

 • Badania audiometryczne wykonywane są w Przychodni BAKRA (na przeciwko Szpitala):

  Poniedziałek- Piątek od godziny 9.00-14.00

 • lek. Małgorzata Gross (neurolog) przyjmuje w Przychodni Specjalistycznej na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim:

  Poniedziałek, Czwartek: 8.30 – 13.00

  Wtorek, Środa: 10.40 – 13.00

 • lek. Dominika Świniarska (psychiatra) przyjmuje w Oddziale Psychiatrycznym na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim:

  Środa: 11.00 – 13.00

 

Badania Laboratoryjne wykonywane są w Przychodni Specjalistycznej na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim, pokój nr 6
:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 11.30

Badania Rentgenodiagnostyczne wykonywane są w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
w
Pracowni Rentgenodiagnostycznej (I piętro):

Poniedziałek – Piątek: 7.30 -13.00 (odbiór opisu następnego dnia po godz. 9.00)

 

 

ODBIÓR ORZECZEŃ LEKARSKICH- MEDYCYNA PRACY:

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 9.00 – 13.00

 

Zawieranie umów z zakresu Medycyny Pracy:

Karolina Szymczak

Administracja, Kancelaria- pokój nr 18

nr tel: 62 595 11 52

e-mail: kancelaria@szpital.osw.pl

 

 

 

 

KOMUNIKAT MEDYCYNA PRACY

 

Obowiązek zawarcia pisemnej umowy z lekarzem lub podmiotem leczniczym wykonującym badania z zakresu medycyny pracy wynika z przepisów prawa – ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2018.1155).

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

 

Dotyczy to każdego zakładu pracy, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników.

Badania wykonane przez lekarza, z którym pracodawca nie ma podpisanej umowy, mogą zostać zakwestionowane, np. w razie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca nie zawarł stosownej umowy, może nie być honorowane.