Login    
  
  
image
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Mgr Iwona Jędrzejak  - Specjalista II z Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 62 595 13 51

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest największym medycznym laboratorium w naszym mieście usytuowanym na 2-gim piętrze ostrowskiego szpitala.
Oferuje szerokie spektrum badań rutynowych i specjalistycznych krwi, moczu oraz płynów z jam ciała. Wyposażone jest w wysoce specjalistyczny, światowej klasy  sprzęt  diagnostyczny zapewniający  wysoką jakość i wiarygodność wyników.
Nad  prawidłowością procesów  laboratoryjnych czuwają specjaliści z diagnostyki laboratoryjnej - 13 diagnostów laboratoryjnych, wśród nich 7 specjalistów I i jeden II.
Wszyscy pracownicy biorą udział w ciągłych szkoleniach  zewnętrznych i wewnętrznych, co umożliwia dostosowywanie oferty  badań do potrzeb zgodnych z rozwojem procesu leczenia.
Laboratorium znajduj się na liście krajowej  laboratoriów spełniających podstawowe standardy z nr 293.Laboratoratorium prowadzi kontrole jakości zgodną z normami międzynarodowymi.
Poza funkcją usługowa ZDL  jest zaangażowany w szkolenia studentów  medycyny, analityki ,chemii i biologii oraz szkolenia podyplomowe w tym kursy i staże specjalizacyjne.
Laboratorium wykonuje rocznie około 420000 badań.

  
image
Galeria