Login    
  
image
Przygotowanie pacjenta do badań

Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

KREW
Większość badań powinno wykonywać się na czczo – tzn. bez śniadania, między godz 7 a 9 rano. Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godz.18 (14 godz. dieta).
Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym. Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania. Próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania. W przypadku niektórych badań, np. aldosteron istotna jest również pozycja ciała i pora dnia.

Zasady pobierania krwi
Szanowny Pacjencie! W trosce o komfort i satysfakcję z naszych usług w czasie pobierania krwi prosimy zastosować się do następujących zasad:

W czasie pobierania krwi:
1. Utrzymuj rękę nieruchomo

Po pobraniu:
1. Utrzymuj rękę wyprostowaną
2. Uciskaj gazik założony w miejscu wkłucia przez 5-7 minut

Należy unikać:
• wykonywania czynności wymagających wysiłku ręką, z której pobierano krew przez 1 godzinę po zabiegu
• dźwigania ciężkich przedmiotów

Pamiętaj!
• nasze pielęgniarki są bardzo dobrymi specjalistami, więc warto im zaufać i stosować się do ich zaleceń
• w razie jakichkolwiek pytań lub w razie wystąpienia niepokojących objawów zawsze należy zgłosić się do personelu punktu pobrań

MOCZ
 Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, a potem do uprzednio przygotowanego pojemniczka opisanego imieniem i nazwiskiem.
Badania moczu wykonuje się również w tzw. zbiórce dobowej. Niektóre wymagają dodania do zbiorki odpowiedniego stabilizatora i należy to zawsze ustalić z lekarzem lub z diagnostą w laboratorium.
Mocz należy dostarczyć w ilości określonej przez laboratorium (min. 10 ml).
UWAGA! Do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemniczków jałowych i dostarczyć materiał do laboratorium w jak najkrótszym czasie, czyli w około godzinę.

MOCZ DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH
Mocz  do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:
1. zaopatrzyć się w jałowy pojemnik
2. umyć ręce bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
3. nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki
4. przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać za zewnętrzne ścianki
5. przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem
6. pierwszą partię moczu oddać do toalety
7. drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do  pojemnika , do 1/3 jego wysokości
8. natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili transportu przechowywać w lodówce

KAŁ
Pobieramy małą ilość do specjalnego pojemniczka. Służy do tego umieszczona w nim łopatka.  Ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów, badań mikrobiologicznych i mykologicznych.