Login    
  
  
image
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

tel. 62 595 13 11
Kierownik  lek. Dariusz Bierła  specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
z-ca Kierownika lek . Adam Stangret specjalista chorób wewnętrznych i transfuzjologii
Asystenci:
 lek. Maciej Michalak
lek. Maciej Szymankiewicz - specjalista medycyny ratunkowej, patomorfolog
 lek. Włodzimierz Liwiński
kontakt: 62 595 13 13
Ponadto 18 lekarzy spoza stałej kadry lekarskiej SOR pełni dyżury w zespołach wyjazdowych i części stacjonarnej SOR.
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Lucyna Szymankiewicz - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
tel. 62 595 13 19
Koordynator  ds. Wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Halina Górkowska - specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,  specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

tel. 62 595 13 22

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką organizacyjną szpitala, a zarazem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego utworzoną w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej polegających na
wstępnej diagnostyce oraz podjęciu działań w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.
Rolę i zadania ( także schemat organizacyjny, wyposażenie i wymagania kadrowe) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8.września 2006 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w ZZOZ Ostrów Wielkopolskim został utworzony 01.07.2005 r. na bazie wcześniej istniejącego Zakładu Ratownictwa Medycznego. W strukturach Oddziału znajdują się zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego.  Ich liczbę, rodzaj i rozmieszczenie określa rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego.
Aktualnie w strukturach SOR w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się 5 zespołów wyjazdowych, z których 2 to zespoły specjalistyczne - "S"- czyli mające w składzie lekarza, a 3 to zespoły podstawowe- "P"- z ratownikami medycznymi.
W celu skrócenia czasu dojazdu do miejsca zdarzenia stosuje się odpowiednią dyslokację tych zespołów - i tak karetki"S" stacjonują w budynku Szpitala przy ul. Limanowskiego 20/22, natomiast zespoły "P" mają następujące punkty stacjonowania :
P1 - Ostrów Wielkopolski, ul.Batorego 21(komenda Państwowej Straży Pożarnej)
P2 - Przygodzice ,ul.Szkolna 7(budynek GS)
P3 -Odolanów - ul.Gimnazjalna (budynek przychodni POZ).
W zespołach wyjazdowych zatrudnionych jest 36 ratowników medycznych i 9 pielęgniarek.
W części stacjonarnej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stały ,całodobowy dyżur pełni dwóch lekarzy - zabiegowy i niezabiegowy. W razie potrzeby konsultacji pacjentom SOR udzielają lekarze specjaliści dyżurujący w oddziałach szpitalnych - np. kardiolog, neurolog, anestezjolog, ortopeda.
Personel części stacjonarnej stanowią:

- 20 pielęgniarek

-28 ratowników

- 8 sanitariuszy szpitalnych

- 11 sekretarek medycznych
 

 

  
image
Galeria