Login    
  
  
image
Kiedy wezwać Pogotowie

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia
Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 

 •     Utrata przytomności
 •     Zaburzenia świadomości
 •     Drgawki
 •     Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 •     Zaburzenia rytmu serca
 •     Nasilona duszność
 •     Nagły ostry ból brzucha
 •     Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 •     Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 •     Masywny krwotok z dróg rodnych
 •     Gwałtownie postępujący poród
 •     Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 •     Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 •     Rozległe oparzenia
 •     Udar cieplny
 •     Wyziębienie organizmu
 •     Porażenie prądem
 •     Podtopienie lub utoniecie
 •     Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 •     Dokonana próba samobójcza
 •     Upadek z dużej wysokości
 •     Rozległa rana, będąca efektem urazu
 •     Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się