Login    
  
image
Karetka „N”

Oddział Neonatologiczny dysponuje nowoczesną Karetką „N”, służącą do transportu noworodków. Karetka wyposażona jest w inkubator transportowy, respirator posiadający funkcję mechanicznej wentylacji oraz nieinwazyjnego wspomagania oddychania, tlenek azotu, pompy infuzyjne oraz monitor funkcji życiowych noworodka. Zespół Karetki „N” wykonuje transporty noworodków wymagających leczenia w ośrodku wyższego stopnia referencji, z ośrodków neonatologicznych południowej Wielkopolski do Oddziału Neonatologicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz transporty noworodków z ośrodków neonatologicznych do odpowiednich ośrodków referencyjnych, np. kardiochirurgicznych.